Fotex: Osztal�k a vezet�knek

2007.08.10. 12:19

A r�szv�nyesek osztal�kels�bbs�gi r�szv�nyek kibocs�t�s�r�l d�ntenek a Fotex augusztus 31-i rendk�v�li k�zgy�l�s�n. Ezeket a vezet�k v�s�rolhatn�k meg az �szt�nz�si program keret�ben - der�l ki a k�zgy�l�si el�terjeszt�sekb�l.

A Fotex t�z �ve nem fizet osztal�kot, a r�szv�nyesek utolj�ra az 1997. �vi profitb�l r�szes�ltek.

Az igazgat�s�g felhatalmaz�st k�r a tulajdonosokt�l, hogy az osztal�kels�bbs�gi r�szv�nyek z�rtk�r� kibocs�t�s�ra a jegyzett t�ke maximum 10 sz�zal�k�val, 785,818 milli� forinttal megemelje a Fotex jegyzett t�k�j�t a k�vetkez� �t �v sor�n.

Az osztal�kalap az igazgat�s�g javaslata szerint a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�ny (IFRS) szerint kisebbs�gi r�szesed�ssel cs�kkentett konszolid�lt ad�zott nyeres�g maximum 30 sz�zal�ka lehet. Az osztal�k m�rt�k�t az �ves besz�mol�t elfogad� k�zgy�l�sen hat�rozz�k meg. A n�v�rt�kre vet�tett osztal�k nem haladhatja meg az adott �v �tlagos t�zsdei �rfolyam�nak 50 sz�zal�k�t, de legal�bb k�tszerese kell hogy legyen a 100 forint n�v�rt�k� r�szv�nyre vet�tett, az adott �v janu�r 1-j�n �rv�nyes jegybanki alapkamatnak.

Az igazgat�s�g el�v�s�rl�si jogot vagy �t�ves id�tartamra opci�s jogot k�t ki a javaslat szerint.

Az osztal�kels�bbs�gi r�szv�nyek kibocs�t�sa miatt az igazgat�s�g javasolja a saj�t r�szv�nyv�s�rl�sra 2007. okt�ber 27-ig sz�l� felhatalmaz�s meghosszabb�t�s�t 2009. febru�r 28-ig. A felhatalmaz�s a t�rv�nyben meghat�rozott maximum 10 sz�zal�kra sz�l, bele�rtve a t�rzs- �s az osztal�kels�bbs�gi r�szv�nyeket. A t�rzsr�szv�nyek v�tel�ra a t�zsdei forgalom aktu�lis �rfolyama vagy a t�zsd�n k�v�li forgalomban az el�z� napi t�zsdei z�r��r lehet. Az osztal�kels�bbs�gi r�szv�nyeket a kibocs�t�si �ron v�s�rolja meg az igazgat�s�g, de ha az opci�s v�teli vagy el�v�s�rl�si jog�val �l a test�let, akkor a jegybanki alapkamat k�tszeres�nek megfelel�en n�velt n�v�rt�ken.

A k�zgy�l�sen az igazgat�s�g javasolja megv�lasztani az igazgat�s�g tagj�v� V�rszegi D�vidot, a Fotex �ltal�nos vez�rigazgat�-helyettes�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK