Nehezebben lehet lak�shitelt felvenni

2009.01.09. 8:01

A kor�bbin�l j�val szigor�bb felt�telek mellett adnak lak�shitelt a bankok - der�l ki a Vil�ggazdas�g �ssze�ll�t�s�b�l, amely szerint gyakorlatilag elt�ntek az �ner� n�lk�li konstrukci�k.

Megv�ltozott a helyzet a lak�shitelek piac�n. A bankok j�val �vatosabban hiteleznek,�a Vil�ggazdas�g �ssze�ll�t�sa alapj�n sz�mos bank csak a hitelbizots�t�k �rt�k 70-80 sz�zal�k�ig ad k�lcs�nt.

A lak�shiteleit kor�bban 5 sz�zal�kos �ner� mellett k�n�l� Budapest Bank p�ld�ul m�r csak a forgalmi �r�tk 80 sz�zal�k�ig ny�jt k�lcs�nt, azzal a felt�tellel, hogy az ingatlannak legal�bb 5 milli� forintot kell �rnie. Tov�bbi jele a szigornak, hogy szinte teljesen elt�ntek a saj�t er� n�lk�l ig�nyelhet� konstrukci�k.

A felt�telek szigor�t�s�t a bankok nem kommunik�lt�k, ez pedig probl�m�t okoz, mivel az �gyfelek a kor�bbi gyakorlatnak megfelel�en terveznek - �rt�kelte a megv�ltozott helyzetet K�zdi Zsolt, a Banki Hiteltan�csad�k �s Kihelyez�k Egyes�let�nek eln�ke.

A lak�sk�lcs�nt felv�tel�t tervez� �gyfelek a kor�bbi kedvez� felt�telek alapj�n keresnek lak�s, vagy kezdenek bele egy �p�tkez�sben, �m sok esetben nem kapnak elegend� k�lcs�nt az adott bankt�l. Ebben az esetben el�fordulhat, hogy a vev�jel�ltnek el kell b�cs�znia a foglal� �sszeg�t�l, �s elbukhatja a hitelelb�r�l�s k�lts�geit is.

B�r ut�bbi kiad�st kor�bban sokszor elengedt�k a p�nzint�zetek, �m m�ra a legt�bb helyen ez a kedvezm�ny is megsz�nt. Ennek nyom�n a hitelfelv�teli kedv is visszaesett, sokan ugyanis nem adnak ki hat sz�mjegy� �sszeget egy bizonytalan kimenetel� b�r�latra.