A korm�ny azt javasolja, hogy a bet�tbiztos�t�si �rt�khat�rt 50 000 eur�ban hat�rozz�k meg - mondta Budai Bernadett a korm�nysz�viv�i t�j�koztat�n cs�t�rt�k�n Budapesten.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap (OBA) garanci�j�t, az EU ir�nyelv�ben szerepl� 50 000 eur�s �sszeg 260 forintos eur��rfolyamon sz�m�tott ellen�rt�k�ben, 13 milli� forintban hat�rozt�k meg kor�bban, a biztos�tott �sszeg a 300 forint k�r�li �rfolyammal 15 milli� forintra n�. Ha az Orsz�ggy�l�s elfogadja a javaslatot, akkor a d�nt�s 2009. j�nius 30-�val l�phet hat�lyba.

A korm�ny emellett 2010. janu�r elsej�t�l az eddigi 3 h�nap helyett 20 munkanapra cs�kkenten� a k�rtalan�t�si �sszeg kifizet�s�nek hat�ridej�t.

Budai Bernadett eml�keztetett r�, hogy az uni�s szab�lyok szerint 2010. december 31. ut�n Magyarorsz�gon is 100.000 eur�ra kell emelni a bet�tbiztos�t�si �rt�khat�rt.

Az Orsz�ggy�l�s 2008 okt�ber�ben elfogadta a hitelint�zetekr�l �s p�nz�gyi v�llalkoz�sokr�l��sz�l� t�rv�nyt, amely a bet�tbiztos�t�si �sszeghat�rt 6 milli�r�l 13�� milli� forintra emelte. Az OBA �ltal garant�lt �sszeghat�r felemel�se mellett elt�r�lt�k a 10 sz�zal�kos �nr�szt is.