Újra kell tárgyalni a devizahiteles pert

2014.10.08. 11:36

Első alkalommal fordul elő, hogy megsemmisítik egy devizahiteles per ítéletét. Az UCB Ingatlanhitel Zrt.első fokú tárgyalását meg kell ismételni.  

A Fővárosi Ítélőtábla új tárgyalásra kötelezi az elsőfokú bíróságot, mert az első per során nem mindent vett figyelembe a döntés meghozatalakor. 

Nem foglalkoztak mindennel

A szóbeli indoklás szerint a törvényszék nem foglalkozott a pénzintézet által benyújtott kereset egyes részeivel, azt figyelmen kívül hagyta, így az ítélet nem felel meg a teljesség elvének.

Az ítélőtábla szerint az ítélet indoklása hiányos, az elsőfokú bíróság megsértette indoklási kötelezettségét: a részleges pernyertesség következtében a bíróság, ahol helyt adott a keresetnek, köteles mind a hét feltétel meglétét indokolni.

Újra kell tárgyalni

Az indoklási hiányt tudta volna pótolni a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla, azonban az eljárásjogi szabálysértés miatt újra kell tárgyalni az ügyet – mondta a bíró.