A megbízható adózói státusz január 1-jétől került be az adózásról szóló törvénybe. az első minősítést az adóhatóság automatikusan, az adózó előélete és 2016. első megyedéves adatiai alapján végzi majd. A megbízható adózói státusz számos kézzelfogható és forintosítható gyakorlati előnnyel jár, ezért érdemes mindent megtenni a pozitív minősítésért - hívja fel a vállalkozásók figyelmét a Mazars.

A megbízható státusz előnyei

Megbízható adózó esetében az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság és mulasztási bírság felső határának felére csökken. Az adóhatósági ellenőrzés pedig maximum 180 nap lehet, amelyet még kapcsolódó vizsgálatokkal és a felettes szervek általi hosszabbítással sem léphet túl a NAV.

Az  adóhatóság által nyilvántartott 10-500 ezer forint közötti tartozásra évente egyszer automatikus pótlékmentes részletfizetés kérhető.

A megbízható adózók áfa-kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 2017-től 45 napon belül, 2018-tól pedig 30 napon belül teljesíti, szemben a jelenlegi 75 napos határidővel.

A hibákat is más feltételekkel korrigálhatják, a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót a NAV mulasztási bírság nélkül, határidő kitűzésével szólítja fel a vállalkozót a kötelezestség teljesítésére. Ez alól kivétel a foglalkoztatotti bejelentés és az EKAER-bejelentés mulasztása.

Ki lehet megbízható?

A megbízható adózó csak olyan cégbejegyzésre kötelezett vagy áfa-regisztrált adóalany lehet, amely

  • legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözete nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 százalékát,
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
  • nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
  • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt adószámfelfüggesztés, vagy adószámtörlés, illetve fokozott adóhatósági felügyelet alatt,
  • a terhére a NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1 százalékát,
  • nem minősül kockázatos adózónak.

Nem kizáró ok, ha a vállalkozás nem működött a tárgyévet megelőző öt évben, ilyenkor a működés, vagy az adóalanyiság kezdetétől vizsgálja a NAV.

A minősítés a negyedév utolsó napján fennálló állapot szerint történik, és negyedévre érvényes. Az első minősítés 2016. első negyedéve után lesz, az eredményről a NAV lektronikus úton értesíti az adózót.

Hogyan lehet megbízható?

A megbízható adózói minősítésnek több olyan, múltra vonatkozó kritériuma is van, amelyen visszamenőleg változtatni nem lehet, legfeljebb idővel kikerülhetnek a figyelési idősávból. Több olyan feltétel is van azonban a listán, amely a minősítés időpontjában fennálló állapothoz kötődnek, ezek esetében még érdemes lépéseket tenni – mondta Szmicsek Sándor, a MAZARS adópartnere.

Március végéig mindenképp javasolt a nemleges adóigazolások beszerzése és az adófolyószáma rendbetétele. Nemleges adóigazolást ugyanis a NAV nem állíthat ki abban az esetben, ha hiányzó vagy feldolgozatlan bevallást, hiányzó bejelentést, esetleg bármely adónemen adótartozást tart nyilván. A nemleges igazolás igénylése illetékmentes, és a felsorolt eltérések esetén a NAV nem tagadja meg annak kiadását, hanem hiánypótlásra szólítja fel az adózót.

Annak érdekében, hogy a jövőben is tisztán lássa, és ne kelljen minden negyedévben nemleges adóigazolást kérnie, érdemes rendbe tenni az adófolyószámlát is.

Érdemes egyeztetni a társaság adóbevallásait, főkönyveit, kalkulációit és bérszámfejtését az adófolyószámlákon található előírásokkal és befizetésekkel.Szükség esetén pedig kérelmezni kell az adófolyószámla valamely adónemén mutatkozó túlfizetés más adónemre történő átvezetését. Érdemes intézkedéseket tenni az adó-visszaigénylés, valamint az esetleges önellenőrzések, bevalláspótlások, illetve az ezekhez szükséges dokumentációk összeállítása érdekében. Ezen feladatok elvégzése szakértő bevonásával jelentősen felgyorsítható.