Pályaalkalmassági vizsgálat keretében mérik fel március elsejével kezdődően a leendő bírák és ügyészek általános egészségügyi, pszichiátriai és pszichológiai állapotát - áll az igazságügyi és az egészségügyi tárca közös rendeletében.

Hildenbrandné Balogh Olga, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője elmondta: a vizsgálat célja, hogy a bírósági titkári, illetve bírói kinevezésre jelentkezők pályázatainak elbírálásakor az ítélőképesség, az objektivitás és munkabírás figyelembevételével szülessen meg a döntés. Az alkalmassági vizsgálat az általános fizikai, illetve a neuro-pszichiátriai állapot felmérése mellett úgynevezett pszichológiai "feltáró beszélgetést" és teszteket (Rorschach-, illetve Szondi-teszt) is tartalmaz. A pályázó személyiségének feltérképezése során vizsgálják az elvonatkoztatási, objektivitási készséget is, hiszen ezen a pályán fontos a tárgyszerűség, az, hogy a bíró ne legyen befolyásolható, és legyen képes eltekinteni az ügy jogi megítélésekor figyelembe nem vehető körülményektől. A jelentkezők döntési képességének vizsgálatára azért van szükség, hogy kiszűrjék azt a személyiséget, amelyik nem tud megbirkózni a bírák munkája során óhatatlanul jelentkező döntéskényszerrel, mivel ez az érdemi lépések halogatásához és az ügyek elhúzódásához vezet. A főosztályvezető elmondta: a rendelet elsősorban azokra vonatkozik, akik március elseje után akarnak pályázni. Arra is lehetőséget teremt azonban, hogy amennyiben egy aktív bíró esetében felvetődik az alkalmatlanság kérdése, akkor nála is elvégezzék az egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálatot. A pályaalkalmasságot a minisztérium és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács közös egyetértésével kijelölt igazságügyi szakértők vizsgálják majd. Az összefoglaló véleményt szótöbbséggel alkotják meg a szakértők, akik kötelesek azt indokolással is ellátni. A vélemény felülvizsgálatát az érintett kérésére külön erre a célra létrehozott felülvizsgálati bizottság végzi majd. A Legfőbb Ügyészség illetékese a téma kapcsán megerősítette: az ügyészi álláshelyekre március elseje után kiírt pályázatok elbírálásánál már az egészségügyi, illetve a pszichológiai vizsgálat eredményét is figyelembe veszik. A leendő ügyészeknek ugyanazokon a vizsgálatokon kell keresztülmenniük, mint a bírói posztra pályázóknak, és a véleményeket is ugyanazok a személyek, illetve testületek fogják megalkotni.