Az Országgyűlés elfogadta a 2000. évi költségvetés főösszegeit

Az Országgyűlés kedden szavazott a jövő évi költségvetési törvényhez benyújtott módosító javaslatokról. A kormánypártok nem szavazatával minden olyan módosító javaslatot elvetettek, ami plusz terhet rótt volna a költségvetésre vagy jelentősebb átcsoportosítást igényelt volna.

Az Országgyűlés kedden mintegy három órán át tartó szavazás során döntött a 2000. évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványok sorsáról. Az Országgyűlés elfogadta a költségvetés főösszegeit.
A 2000. évi költségvetés hiánya 611,7 millió forinttal magasabb az eredeti előterjesztésben szereplő összegnél. A büdzsé kiadási főösszegét 3.788 milliárd 275,6 millió forintban, bevételi főösszegét pedig 3.392 milliárd 43,9 millió forintban határozta meg az Országgyűlés.

A költségvetéshez az általános vita során, bizottsági ajánlásokkal együtt 431 módosító indítványt, majd a részletes vitában a bizottsági javaslatokkal 140 indítványt nyújtottak be.

"A kormány csak az államháztartási hiány bruttó hazai termékhez viszonyított követelményszintű arányát megőrző módosító indítványokat támogatja" - mondta Járai Zsigmond pénzügyminiszter, mielőtt az Országgyűlés a módosító indítványokról szavazni kezdett.
A kormány támogatta azokat a módosító javaslatokat, amelyek a Magyarok Világszövetségének 50 millió forinttal több támogatást, az egyházi kulturális örökségek rekonstrukciójára 3 milliárd forintottal több támogatást, a volt egyházi ingatlanok tulajdon-viszonyainak rendezésére sz előirányzottnál 1 milliárd forinttal több támogatást javasoltak adni. Járai szerint ugyanis ezeket az összegeket kisebb átcsoportosítással lehet biztosítani.

Ezen kívül a kormány támogatta azokat a javaslatokat is, amelyek a romáknak adható ösztöndíjakhoz 100 milliárd forintot, a romák kollégiumi elhelyezéséhez 50 millió forintot irányoztak elő. A romák kollégiumi elhelyezésének támogatására Tabajdi Csaba (MSZP) és Révész Máriusz (Fidesz) is nyújtott be módosító javaslatokat, ám ezeket leszavazta az Országgyűlés.

A kormány által nem támogatott több száz indítványból mindössze hármat fogadtak el.
Támogatta az Országgyűlés a köztestületi tűzoltóságok normatív támogatására 300 millió forintot átcsoportosító MDF-es módosító indítványt. A javaslat szerint minden köztestületi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működtetéséhez azonos mértékben 6 millió forint alaptámogatást vehet majd igénybe. Elfogadták az Országgyűlés hivatali szerveinek 112 millió forintos támogatásnövelését, valamint azt a gazdasági bizottság által is támogatott fideszes javaslatot, amely szerint legalább 2 millió forintos hozzájárulást kap az az önkormányzat, amelyik 1997. január 1-jén önálló közigazgatási státusszal rendelkezett és közigazgatási feladatait körjegyzőség formájában látja el.

Az elutasított indítványok között szerepelt az MSZP alternatív költségvetési javaslat-csomagja, amely elsősorban az egészségügy, az önkormányzatok, illetve az agrárium területén módosította volna a költségvetést.
Nem kapott többséget a szabaddemokraták javaslata sem, amely 5 százalékról 15 százalékra emelte volna a személyi jövedelemadó önkormányzatoknál maradó, szabadon felhasználható részét. Elutasították azt az MDF-es indítványt is, amely 7,5 százalékban határozta volna meg ezt az arányt.

Számos olyan javaslat is érkezett, amely az országkép-építésre szánt 4 milliárd forintot csökkentette volna más célok érdekében. A szocialisták és a szabaddemokraták többek között egészségügyi, szociális, oktatási, beruházási feladatokra fordították volna ezeket a forrásokat, míg egy fideszes indítvány a határokon túli magyar oktatás támogatását növelte volna ebből a keretből.

Az MSZP és az SZDSZ képviselői milliárdokat csoportosítottak volna át a Miniszterelnöki Hivatal és a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetéséből.
Több ellenzéki képviselői indítvány irányult a közalkalmazotti, illetve köztisztviselői alap, valamint a pedagógusok kiemelkedő munkavégzésének elismerésére fordítható keret emelésére.
Szintén több ellenzéki indítvány szólt az infrakstrukturális - útépítési, árvízvédelmi - kiadások emeléséről. A szabaddemokraták számos javaslatot nyújtottak be a fogyatékosok támogatására is.
Elvetették Lendvai Ildikó (MSZP) azon javaslatait is, amelyekben a Magyar Televízió (MTV), a Duna Televízió, illetve a Magyar Távirati Iroda (MTI) működési költségeihez nyújtott támogatást emelte volna meg.

A MIÉP-es képviselők a Magyar Tudományos Akadémia forrásait bővítették volna 3,5 milliárd forinttal.

A több órás szavazás során a képviselők a szokásosnál is nagyobb hangzavarral voltak. Számos vicces megjegyzés hangzott el; például egy MIÉP-es képviselő hangosan agitálta Várhegyi Attilát, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkárát, hogy szavazzon igennel az ellenzéki javaslatokra.
A képviselőcsoportok vezéregyéniségei hangosan kiabálták társaiknak, hogy melyik gombot nyomják meg; Vancsik Zoltán (MSZP) például felállva mutogatta a T betűt a szocialistáknak, mikor tartózkodniuk kellett a szavazás során.

A legunottabbnak - szokás szerint- a fideszes Pokorni Zoltán oktatási miniszter, Szájer József frakcióvezető és Orbán Viktor miniszterelnök bizonyult, akik lényegében fel sem néztek a három óra alatt újságjukból, csak a szavazáskor tették rá rutinosan a kezüket a gombokra.

A legnagyobb tapsot az ülés során először a házelnöki tisztséget betöltő kisgazda Gyimóthy Géza kapta, amiért folyamatosan arra biztatta képviselőtársait a szavazás megkezdése előtt, hogy minél több módosító javaslatot vonjanak vissza, mert akkor hamarabb végezhetnek. Az ő teljesítményét csak a jegyző tudta felülmúlni, aki a képviselők nem kis meglepetésésre, hiba nélkül elhadarta az egyik javaslatcsomagban szereplő tíz-húsz sorszámot.

Kapcsándi Dóra

Ajánló:

Itt megtalálhatja a képviselők adatait is