Hatpárti megállapodás a honvédség szervezeti átalakításáról

A Honvédelmi Minisztérium és a parlamenti pártok képviselői megállapodtak a honvédség szervezeti átalakításáról szóló országgyűlési határozat tervezetéről. Ez nem terjed ki a minisztérium és a vezérkar integrációjára, mert erről később egyeztetnek. Az MSZP és az SZDSZ a honvédség szerkezeti átalakítását csak a konkrétumok ismeretében támogathatja.

Homoki János, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára szerint a határozatot a parlament várhatóan még a nyári szünet előtt elfogadja. Ehhez a kormány a javaslat sürgős tárgyalásának támogatását kérte az egyeztetésen részt vevő ellenzéki pártok képviselőjétől, de az MSZP és az SZDSZ ebben a kérdésben később dönt. A megállapodást azt tette lehetővé, hogy a tervezetbe az MSZP és az SZDSZ javaslatainak jelentős részét beépítették.

A szocialisták elképzeléseit tükrözi a szervezeti struktúra és a vezetési rendszer átalakítására, valamint a felkészítés és a kiképzés rendszerére vonatkozó rész, a szabad demokraták javaslatai közül a haderő létszámával, a humánpolitikai koncepcióval, a haditechnika korszerűsítésével és a munka-, valamint az életkörülmények javításával kapcsolatosakat fogadták el. A tervezetbe bekerült az a Fidesz-javaslat is, amely szerint meg kell vizsgálni a nemzetőrség típusú - a területvédelmi erőket felváltó - erők létrehozásának lehetőségét. Az MSZP és az SZDSZ álláspontja szerint a javaslat napirendre tűzését támogatják, de az elfogadásának minimális esélyt adnak.

A szaktárca és a parlamenti pártok következő, április 28-ai egyeztetésén már a honvéd vezérkar és a minisztérium integrációjának kérdéskörével foglalkoznak. Juhász Ferenc szocialista képviselő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az integrációt a kormánynak két éven belül végre kell hajtania, de az már most látható, hogy az integráció körül kialakult vita nem csitult a vezérkar és a minisztérium vezetői között.

Juhász Ferenc szerint a határozat csak a honvédség átalakításának irányait szabja meg, a konkrétumokat a tárcának majd a honvédelmi bizottság elé kell terjesztenie, és csak ezek után kezdődhet meg az átalakítás. Mécs Imre szabad demokrata képviselő elmondta: véleményük szerint alapvető fontosságú az önkéntes, hivatásos hadsereg távlati célokban való szerepeltetése. Szerinte nem lehet a hadsereg szerkezeti átalakításáról szóló határozatot elfogadni, amíg az önkéntes, hivatásos hadseregről döntés nem születik.

Fodor Lajos vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök elmondta: a honvédelmi miniszter utasítására elkészítette a Magyar Honvédség tábornokaival kapcsolatos elképzeléseit tartalmazó összefoglalót. Ez 2003-ig minden személy esetében meghatározza, hogy a vezérkari főnök tervei szerint milyen beosztásba kerül.

(Népszava)

Ajánló: