Orbánék bányájából olcsóbb a fuvar

Egyedi szerződéseket kötünk, sok szempontot figyelembe véve - mondta az [origo] kérdésére a Dunaferr Logisztikai Kft vezetője arra a kérdésre, hogy miért szállítják olcsóbban a dolimitot Orbán Győző bányájából Dunaújvárosba, mint az ugyanolyan távolságban lévő konkurensétől. A Dunaferr úgy kötött kizárólagos szerződést dolomit-szállításról Orbán Viktor miniszterelnök édesapjának cégével, hogy közben egy másik cégnek érvényes szerződése volt a kő beszállítására. Az Orbán-bánya miatt mellőzött beszállító úgy érzi, hogy a Dunaferr jogsértések árán is le akarja cserélni szolgáltatásait Orbánékéra. Orbán Viktor Dunaferr ügyben az [origo] kérdésére csak általánosságban szólt a törvények betartásának fontosságáról.

Zarándok János, a Mészkő és Dolomit kft. vezetője többek között sérelmezte a dolomit szállítását végző Dunaferr Logisztikai Kft. gyakorlatát. A cég ugyanis különböző tarifákkal működik - ugyanakkora távolságra. Míg Zarándokéktól 850 Ft-ért viszik az árut tonnánként, az ugyanolyan távolságra lévő Orbán bányából csak 500 Ft-ba kerül ugyanez. A szállító cég vezetője nem érti, mi a baja velük Zarándoknak. "Az Orbán Győző féle csapattal nincs is szerződésünk, a Dunaferr Acélművekkel kötött magállapodás alapján szállítjuk Orbánék dolomitját." - mondta az [origo]-nak a Biksz Péter, a Dunaferr Logisztikai Kft vezetője. Jogi és morális indokokra hivatkozva nem akarta elárulni, hogy milyen árak szerepelnek szerződéseikben, de szerinte egyáltalán nem meglepő, ha egy cég különböző szempontok alapján különböző árakról állapodik meg partnereivel. "Egyedi szerződéseket kötünk, sok szempontot figyelembe véve. Ez normális üzleti magatartás, nem áruház vagyunk, nincs is árlistánk." Arra a konkrét kérdésre, hogy megerősíti-e azt az információt, amely szerint Orbán Győző bányájából olcsóbban szállítják a dolomitot, Biksz Péter a fenti okokra hivatkozva nem válaszolt.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Dunaferr helyzetéről is beszélt elődjével, Horn Gyulával. "Magyarországon joguralom van, a jogszabályoknak érvényt kell szerezni. Itt a kormányra nem hárul semmilyen teendő. Nagyon bízom abban, hogy akiknek az a dolguk, hogy az állami vállalatokat irányítsák, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően teszik." - mondta az [origo] tudósítójának Orbán Viktor. Hozzátette még, hogy mivel nem acélipari szakember, csak általános kérdésekben tud állást foglalni.

Zarándok Jánosnak, a Mészkő és Dolomit Kft. tulajdonosának sok problémája van Orbánék és a Dunaferr kapcsolatával. Azt állítja, megfenyegették, mindenképpen kiteszik a Dunaferrből, mert a beszállítással Orbán Győzőnek, a miniszterelnök édesapjának cégét akarják megbízni. Zarándok 1996-ban kötött mészkő és dolomit szállításáról szóló szerződést a dunaújvárosi gyárral. A szerződés 2009-ig szól, de júniusban közölték vele, hogy a Dunaferr szerint már nem érvényes. A Dunaferr a továbbiakban kizárólag Orbán Győző cégétől, a Dolomit Kőbányászati Kft-től fog dolomitot venni.

A Dunaferr vezetőinek lépései dolomit beszállítás ügyben ellentmondásosak. 1996-ban szerződést kötöttek Zarándokkal, ami 2009-ig érvényes. Közben 1999-ben elkezdtek tárgyalni Orbánnal is dolomit szállításról, és hamarosan szerződést is kötöttek kisebb tételekről. 2001 elején a Dunaferr elküldte éves megrendelését Zarándoknak, hogy melyik hónapban mennyi követ szállítson. Májusban a kapcsolatot megerősítették azzal, hogy Szabó József, a Dunaferr Acélművek Kft. igazgatója és Zarándok megállapodtak, hogy más nem szállíthat dolomitot a Dunaferrnek. Néhány hét múlva a Dunaferr versenytárgyalást írt ki dolomitszállításra, amin Zarándok nem vett részt, hiszen érvényes szerződése volt. Orbán cége viszont elment, és nyert. Orbánnal kizárólagos szerződést kötöttek dolomit szállításáról, hasonlót, mint néhány nappal korábban Zarándokkal. Utóbbival június 18-án közölték, hogy a szerződése lejárt. Ekkorra Szabó Józsefet már leváltották a Dunaferr Acélművek Kft. éléről.

Zarándok azt állítja, hogy nyár elején többször is el akarták tőle venni 2009-ig szóló szerződése eredeti példányát. Még áprilisban felszólították, küldje el a Dunaferrnek a szerződés eredetijét, azzal az indokkal, hogy mindegy, hol vannak a papírok. Zarándok csak a hiteles másolatokat küldte el. Nyár elején Szabó József Zarándok nyaralójában személyesen akarta elkérni a szerződést, de nem kapta meg. Később - az ő elmondása szerint - telefonon közölték az azóta mellőzött kőszállítóval: "Hiába van neked szerződésed, akkor is ki fognak tenni a vasműből."

Szabó Józsefnek állítólag azért kellett mennie, mert Zarándoknak túl sokat ígért, és megpróbálta meggyőzni Orbánt, hogy ne ragaszkodjon kizárólagos szerződéshez. E közvetlen okok mögött egy hosszabb folyamat is áll. Szabó volt az utolsó vezető pozíciójú személy a különböző Dunaferr kft-knél, aki az Acél-XXI csoporthoz tartozott. Utóbbi kft. vezetői 1996-ban, a Horn kormány idején vették át a hatalmat a Dunaferrben, és idén sorra rúgták ki őket a vezetésből. A csoport ugyan nyereségessé tette a Dunaferrt, de több húzásuk bosszantotta a kormányt. Az ÁPV Rt. például nem utalta át nekik a nyereség után saját maguknak megállapított 1 milliárd forintos sikerdíjat. Ellenzéki politikusok szerint a vezetőváltásnak az a valódi oka, hogy a mostani kormány saját embereit akarja fontos gazdasági pozícióba ültetni, és ennek egyik előnyét máris élvezi Orbán Győző bányája.

Ellentmondásos árháború is kialakult a dolomit szállítás ügyében. Míg a korábbi Dunaferres Szabó azt mondta, néhány száz millió forintos üzletről van szó, Zarándok állítja, több mint egy milliárdos tételről szól a vita. Orbánék mellett elhangzott a vitában, hogy ők olcsóbban adják a követ. Zarándok szerint ez nem igaz. Zarándok 2300 Ft-ért szállít egy tonnát, Orbán 2000-ért, de Zarándokéban mészkő is van, Orbán viszont csak dolomitot árul. (A kohászathoz mind a kettőre szükség van.) Zarándok állítja, a 2300 Ft-ból csak 500 a dolomit, a többi a drágábban kitermelhető mészkő ára, ezért Orbán tulajdonképpen 1000 Ft-tal drágábban adja áruját.

Zarándok azt mondja, meggyőzte már a Dunaferr új vezetését, hogy szerződése érvényes, de a tartalmi részek értelemzésénél még vannak vitatott pontok. Legerősebb érve valószínűleg a kötbér volt. A mellőzött beszállító ugyanis a szerződésből levezette, hogy 2009-ig összesen hat milliárd Ft kártérítést követelhet a Dunaferrtől, ha egyoldalúan felrúgják a szerződést.

Magyari Péter