Ivanics István vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Ivanics István

Házastárs:

Gyerekek:

Ingatlanok:

Település neve: Bp. III.

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakóház

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1997

Település neve: Bp. III.

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: garázs 15,9m2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1997

Település neve: Kecskemét, Nyárlőrinc

Ingatlan területnagysága: 29,5 ha

Művelési ága: 13,4 ha szántó, 14,4 ha erdő, 1,7 ha gyümölcsös

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege:

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: vette, ajándék, 1995-96

Szerzés jogcíme, ideje:

Gépjárművek:

Típus: VW Vento

Szerzés ideje, jogcíme: vette, 1994

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint: 1.800.000

Deviza: 300.000 ft

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: OGY képviselő

Munkahely: OGY

Szünetelteti-e: igen

Jövedelem: 297.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: megyei közgyűlés tagja, tanácsnok

Kifizető: Bács-Kiskun  megye

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 25.582

Foglalkozáson kívüli jövedelem: más önálló tevékenységből származó jövedelem

Kifizető: BKM Önkormányzat Kórháza

Jövedelem rendszeressége: egyszeri

Összege: 167.000

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "I" - 2002. február

Vagyonnyilatkozatok "I" - 2002. június