1. Az Európai Unió politikai fórumain a nemzeti érdekeink érvényesítésében való helytállás, illetve a magyar közéletben bekövetkezett változások igénylik, hogy a Fidesz - Magyar Polgári Pártot nyitott, széles néppárttá alakítsuk.

2. Ennek érdekében szükséges, hogy jelentősen növeljük a tagok számát és bővítsük a belépő tagság körét.

3. Szükséges, hogy a társadalom különböző csoportjainak érdekei meghatározó erővel érvényesüljenek a Fidesz politikai döntéseinek meghozatalakor. Ennek érvényesítésére a pártban tagozatokat kell létrehozni a hasonló léthelyzetben élők összefogására.

4. Az Országos Választmány és az Országos Elnökség szerkezetét úgy kell átalakítani, hogy mód nyíljék a tagozatok véleményeinek és álláspontjainak közvetlen megjelenítésére.

5. A Fidesz szervezeti életének súlypontját a választókerületekbe kell helyezni. Ennek megfelelően a választókerületekben működő települési csoportok jobb együttműködésére választókerületi szervezeteket kell létrehozni, melyek legfontosabb feladata a soron következő országgyűlési választásokra való felkészülés biztosítása.

6. Az átalakított összetételű területi választmányok fő feladata ezentúl a Fidesz politikájának hangsúlyos képviselete kell legyen a megyei, illetve fővárosi közéletben. Az országgyűlési választásokra állítandó területi listákra az Országos Választmánynak a jövőben az Országos Elnökség tegyen javaslatot.

7. A Fidesz - Magyar Polgári Párt elkötelezi magát a teljes nemzeti - polgári erők szervezeti egysége mellett, melyet a polgári értékek sikeres politikai érvényesítése szempontjából kikerülhetetlennek tart. Mindazonáltal a Fidesznek önmagában is alkalmassá kell válnia az egységes magyar nemzet felemelkedésében hívő és ezért tenni kész polgárok erejének összefogására.

Áder János
Bánki Erik
Becsó Zsolt
Búsi Lajos
Csáky Zsigmond
Deutsch Tamás
Domokos László
Dorkota Lajos
Farkas Sándor
Gyürk András
Illés Zoltán
Juhász Tibor
Koltai Tamás
Kósa Lajos
Kovács Ferenc
Kovács Zoltán
Kozma Péter
Kövér László
Lázár Mózes
Mátrai Márta
Németh Zsolt
Orbán Viktor
Pokorni Zoltán
Répássy Róbert
Rogán Antal
Selmeczi Gabriella
Szájer József
Szakács Imre
Szalai Annamária
Szita Károly
Varga Mihály
Zsigó Róbert