Ítélethirdetés helyett további okiratok becsatolását rendelte el a Fővárosi Bíróság abban a perben, amelyben a Fővárosi Főügyészség a neonácinak tartott szervezet, a Vér és Becsület Kulturális Egyesület megszűnésének megállapítását, illetve feloszlatását kezdeményezi. A Vér és Becsület vezetője elmondta, hogy rendszeresen szerveznek előadásokat a tagok részére, többek között a hungarizmus történetéről.

A bíróság további iratok becsatolásáról rendelkezett, így elrendelte az egyesület 2004. évi taggyűléséről és elnökségi üléseiről készült jegyzőkönyvek, illetve a 2003. évről készített és az interneten közzétett közhasznúsági jelentés benyújtását.

A tárgyaláson Domokos Endre János, az egyesület törvényes képviselője a bíró kérdésére elmondta, hogy az egyesületnek jelenleg 14 tagja van. Annak bizonyítására, hogy valóban kulturális szervezet a Vér és Becsület, vezetője elmondta: hetente össze szoktak gyűlni néhány tucatnyian tagokkal és érdeklődőkkel együtt egy kelenföldi sörözőben, és kéthetente előadásokat hallgatnak meg különböző témákról, így többek között a turulmadárról, a Boldogasszony-kultuszról és a hungarista mozgalom történetéről.

Az ügyészség tavaly februárban azt kérte a bíróságtól: állapítsa meg, hogy az egyesületi törvény rendelkezése folytán megszűnt a szervezet, mivel tagjainak száma az előírt tíz alá csökkent, továbbá a 2002. januári bejegyzése óta eltelt időszakban érdemi tevékenységet nem fejtett ki, azaz az egyesület nem működik. A szervezet feloszlatását, törlését a nyilvántartásból arra hivatkozva kéri az ügyészség, hogy az egyesület tagjai az egyesületi törvénybe, az alkotmányba és több nemzetközi jogi dokumentumba ütköző módon újfasiszta nézetekkel azonosulnak, azokat képviselik.