Az egészségügyi ellátás privatizációjáról nincs világos képük a pártoknak. Mind a négy parlament párttal előfordult, hogy támogatta is és ellenezte is a privatizáció valamilyen formáját. Most a Fidesz a privatizáció elleni, az MSZP, az SZDSZ és az MDF viszont a privatizáció melletti szavazásra buzdít.

A kórházak privatizációjáról szóló törvény megsemmisítéséért kiírt népszavazás után akkor sem kell törvényt megsemmisítenie az Országgyűlésnek, ha az igenek győznek. A kórháztörvény ugyanis nincs hatályban. Igaz, egyszer már volt, és elvben újra meg lehetne szavazni.

A népszavazást eredetileg a kórháztörvény ellen kezdte gyűjteni a Munkáspárt. A törvényt az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte, ezért inkább elvi jelentősége lesz a népszavazásnak. Az igenek győzelme után nehéz lenne újabb törvényt hozni az egészségügy privatizációjáról.

A kórháztörvényt korábban csak a kormánypártok támogatták, az MDF már 2003 tavaszán is fontolgatta, hogy aláírásgyűjtésbe kezdene ellene. Most azonban az MDF nem szavazatra buzdítja szimpatizánsait, mert szerintük a kérdést rosszul tették fel, és így az igenek győzelme a háziorvosok praxisát is veszélyezteti. Az SZDSZ és az MSZP egyaránt úgy tartja, hogy magántőkét kell bevonni az egészségügybe. Ennek módját azonban még nem találták ki, hiszen a kórháztörvényt nem próbálták meg újra megszavazni. Az Orbán-kormány idején mindkét baloldali párt a háziorvosi praxisok privatizációja ellen szavazott. A Fidesz határozottan ellenzi a kórházprivatizációt, viszont az egészségügyi ellátás egyes területeit (például a háziorvosi praxist vagy a művese állomásokat) éppen az Orbán-kormány idején privatizálták.

Jelenleg egyes tevékenységeket már most is kiadhatnak a kórházak alvállalkozóknak. A takarítást, étkeztetést, a CT- vagy az MR-gépeket sok helyen vállalkozói formában üzemeltetik. A kórháztörvény ezt megszüntette volna, és egy vállalkozásnak a teljes intézményt kellett volna működtetnie. A törvény nem engedte volna, hogy az állam vagy az önkormányzatok pénzért adjanak túl az egészségügyi intézményeken. A privatizációba beszállni csak tőkeemeléssel lehetett volna: vagyis annyi pénzt vagy felszerelést kellett volna a befektetőnek az intézményre költeni, amennyi az általa megvásárolni szándékozott tulajdonrész ér. A törvény tiltotta volna, hogy pénzt kérjenek a befektetők az eddig ingyenes szolgáltatásokért, extra pénzes szolgáltatásokat viszont bevezethettek volna. Az intézményeknek járó fejkvótát és a kezelések költségeit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a befektetőnek utalta volna át.

A kérdés:

"Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?"

A válaszok:

Gyurcsány Ferenc, miniszterelnök: NEM, mert... Szerinte az egészségügy számos területe már most is privatizálva van, és ezek jól működnek. Helyi szinten kellene dönteni az intézmények eladásáról.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke: IGEN, mert... Szerinte a kórházprivatizáció a társadalombiztosítási rendszer összeomlásához vezetne. Szegény- és elitkórházak jönnének létre, igazságtalan különbségek alakulnának ki az ellátásban. Az egészség nem lehet üzlet, a kórház nem a haszonszerzés helye.

Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke: NEM, mert... Szerinte az emberek keveset tudnak erről ahhoz, hogy döntsenek róla, ezért nemmel szavazva le kellene mondaniuk arról, hogy ők mondják meg, hogy mi történjen. Szerinte a kérdésben lévő javaslat a kommunista időkre emlékeztet. Ha a nemek győznek, akkor komoly lehetőség nyílik arra, hogy sok pénz áramoljon az egészségügybe. 

Dávid Ibolya, az MDF elnöke: NEM, mert... Szerinte rosszul van feltéve a kérdés, mert nem egyértelmű, hogy milyen intézményekre vonatkozik. A háziorvosok például már sok helyen megvásárolták praxisukat, és nem lenne jó, ha most visszavennék tőlük. Az igazságügyi miniszternek választ kellene adnia arra, hogy mi változna az igenek győzelmekor.

Rácz Jenő, egészségügyi minisziszter: NEM, mert... Szerinte a kórházat megvásárló befektetők pénzt tennének a magyar egészségügybe, miközben a törvények nem engednék, hogy pénzt kérjenek a szolgáltatásokért. Ami eddig ingyenes volt, az a privatizáció után is ingyenes maradhatna. Ha győzne az igen, akkor vissza kellene vonnia a kormánynak a Vatikánnal kötött megállapodását, amelyben az egyházi kórházak visszaadását ígérték meg.

Szilvási István, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke: IGEN, mert... Szerinte nem szabad hagyni, hogy a közpénzből profitit termeljenek. Tőkebevonás helyett inkább új forrásokat kellene találni. Úgy véli, hogy a kórháztörvénynél is veszélyesebb az ellátásszervezői törvény nevű tervezet, amely az egész finanszírozási rendszert kiadná állami kézből.

Cser Ágnes, az EDDSZ nevű szakszervezet elnöke: IGEN, mert... Szerinte nem jó, ha profitérdekeltségű egy kórház. A politikusok úgyis kiemelt egészségügyi ellátást kapnak majd, de a kisemberek helyzete rosszabbodhat.

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke: IGEN, mert... A kormány csak azért akarja eladni a kórházakat, mert lefeküdt a multinacionális nagytőkének.

(A politikusok egyszerre több érvet is felsoroltak, mint a fönti összeállításban szerepel, azonban szerettük volna elkerülni az ismétléseket, ezért minden megszólalótól csak egy-egy gondolatot emeltünk ki.)