Csak elvétve találni egy-két olyan férfit, aki a házasságkötés után a felesége nevét szeretné viselni, pedig erre már több mint egy éve lehetőséget biztosítanak a jogszabályok. A nők pedig egyre ritkábban választják a klasszikus megoldást, hogy férjük teljes neve mögé toldják a "-né" szócskát.

Alig akad néhány férj, aki a házasságot követően lemondana saját nevéről és a felesége nevét viselné. Erre 2004. január elseje óta van lehetőség, de nagyon kevesen élnek vele. "Tavaly összesen 2-3 ilyen esettel találkoztam" - mondta az [origo]-nak a főváros első kerületének anyakönyvvezetője. Ilyenkor is inkább az a jellemző, hogy a férj megtartja a saját vezetéknevét, csak hozzátoldja a feleség nevét is, ugyanígy tesz a feleség is, és így mindkettőjüknek ugyanaz lesz a vezetékneve - tette hozzá az anyakönyvvezető. Olyan esetben is szóba jön ez a megoldás, ha a férj vezetékneve túl gyakori, a felesége nevének hozzátoldásával pedig egyedi vezetéknév jön létre. A kéttagú családnevekhez korábban a Belügyminisztérium engedélyét kellett kérni.

A XIII. kerület önkormányzatán is hasonlóan nyilatkoztak, alig akadt 4-5 olyan férj az egész tavalyi évben, aki szerette volna a felesége nevét is viselni. A soproni anyakönyvi hivatal adatai szerint 2004-ben háromszáznál is több házasságkötést jegyeztek, és egyetlen férfi sem élt azzal a lehetőséggel, hogy házasságkötéskor megváltoztathatja a nevét.

Egyre kevesebb azoknak a nőknek száma, akik a klasszikus megoldást választották, vagyis férjük teljes neve mögé toldották a "-né" szócskát. Sokan választják a háromtagú nevet, tehát férjük vezetéknevét a "né"-vel megtoldva, majd a teljes saját nevüket, illetve népszerű az is, hogy a férj vezetéknevéhez illesztik keresztnevüket.

A névviselésre vonatkozó jogszabályt az Alkotmánybíróság egyik döntése után módosították, amely egy konkrét eset kapcsán kimondta, hogy a névviselést illető döntési jog a férjeket is megilleti. A 2004. január elsejével életbe lépett újítások értelmében számos lehetősége van az összeházasodóknak nevük megváltoztatására vagy megtartására. A leendő feleség egyszerűen megőrizheti eredeti nevét, vagy a hagyományos módon felveheti férjéét a "-né" megjelöléssel, sőt ezt a kettőt egymás után is használhatja, vagy összekapcsolhatja a vezetékneveket egy kötőjellel, esetleg csak a férje családnevét viselheti. A férj ugyanígy. A kéttagú családnevek lehetőségével a gyerekek névadási lehetőségei is bővültek, megkaphatják anyjuk vagy apjuk vezetéknevét, esetleg a kettőt összekapcsolva, azonban az egy házasságon belül született kicsik nem viselhetnek eltérő vezetékneveket.