Voksolásra buzdít a református egyház

Vágólapra másolva!
Választási részvételre hív fel és felelős döntést kér a hívekről szerdán kiadott körlevelében a Magyarországi Református Egyház.
Vágólapra másolva!

"Nemzetünk boldogulása érdekében buzdítunk a választásokon való részvételre" - olvasható az egyház internetes honlapján közzétett dokumentumban, amelyet a Zsinati Tanács nevében Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke és Nagy Sándor főgondnok, világi elnök jegyez. Az egyház vezetői arra kérnek mindenkit: "az erő, a szeretet és a józanság lelkével mérlegelje a választások előtt megjelenő programokat, és tapasztalataira alapozva döntsön".

Az aláírók emlékeztetik az egyház tagjait a szűkebb és tágabb közösség iránti felelősségre, a keresztyén erkölcsi értékekre és a hazaszeretetből fakadó kötelességre. Arra intik a gyülekezeteket: ne engedjenek utat "sem a megosztó indulatoknak, sem a választás tétjét kisebbítő hangoknak". "Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy ünneplésünk és a tavaszi választások is az erő, a szeretet és a józanság lelkéről tanúskodjanak!" - szólítanak fel.

A körlevélben hangsúlyozzák: minden körülmények között őrizzük meg ünnepeink méltóságát, így készüljünk az idén is virágvasárnap, nagypéntek és húsvét megünneplésére. Húsvét az országgyűlési képviselő-választás két fordulója között lesz.

A Zsinati Tanács szerdai ülésén a körlevél mellett szó volt arról is, hogy a költségvetési normatívák és kiegészítő támogatások kapcsán a történelmi egyházak az Alkotmánybírósághoz fordulnak.

A résztvevők tárgyaltak a nyáron esedékes V. Magyar Református Világtalálkozóról is, és megemlékeztek a volt német elnök, a református Johannes Rau haláláról.

Bemutatták továbbá a Kálvin Kiadó új kiadványát, amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából jelentettek meg, Adalékok a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1957-es esztendőben történtekhez (Dokumentumok a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások történetéből) címmel.