Felpofozással, szondáztatással, valamint a cukorbeteg diákok igényeinek figyelmen kívül hagyásával követtek el tavaly jogsértéseket a tanulókkal szemben - derül ki az oktatási ombudsman beszámolójából. Aáry-Tamás Lajos szerint a panaszok száma évről-évre nő, ez azonban nem jelenti azt, hogy több sérelem éri a diákokat. 

Évre-évre növekszik az oktatatási ombudsmanhoz érkező panaszok száma - közölte az [origo]-val Aáry-Tamás Lajos az oktatási jogok biztosa, akinek a tavalyi tevékenységét összegző jelentése szerint a jogsértések többségét a testi bántalmazások, és az adatvédelmi kifogások tették ki. 

Az ombudsman szerint, amíg 2000-ben mindössze 600 panasz érkezett a diákok és a hallgatók részéről, ez a szám 2005-re már 1360-ra emelkedett. Ezek többsége a közoktatásból érkezett az oktatási biztoshoz. Aáry-Tamás Lajos hozzátette: mindez nem jelent azt, hogy nőtt volna a jogsértések száma, ehelyett valószínűleg arról van szó, hogy a diákok bátrabban fordulnak az ombudsmanhoz.

Az oktatási biztos jelentése szerint a legsúlyosabb jogsértéssel, vagyis a testi fenyítéssel kapcsolatos panaszok száma évek óta változatlan, tavaly közel 20 ilyen eset fordul elő. Egy szülő azért fordult az ombudsmanhoz, mert az egyik tanár az iskola mosdójában több tanulót is megpofozott. Egy nagyszülő pedig azt sérelmezte, hogy az unokáját a napközis tanár pofozta fel, majd megcibálta a haját. Ezek az esetek fegyelmi eljárást vontak maguk után, és volt rá példa, hogy a tanárt el is bocsátották munkahelyéről.

Hangsúlyosan kezeli a jelentés az egészségügyi problémákkal küszködő gyerekek jogait, ezzel kapcsolatban Aáry-Tamás Lajos megjegyzi: a cukorbeteg vagy lisztérzékeny gyermekek egészségének megőrzéséről kötelesek gondoskodni a tanárok. A beszámoló szerint tavaly például egy óvónő kért tájékoztatást arról, hogy köteles-e gondoskodni egy cukorbeteg óvodásról.

Az összeállítás szerint a közeljövőben komoly probléma lehet a fényképes, kamerás mobiltelefonok használata az iskolákban. Az ombudsman szerint a diákok figyelmét fel kell hívni arra, hogy az ilyen készülékkel személyiségi jogokat is sérthetnek.

A diákok önrendelkezési jogával kapcsolatban pedig az alkoholszonda iskolai alkalmazásával is foglalkozik a jelentés. Az ombudsman megállapítja, hogy egy általános iskola igazgató-helytettese jogszerűtlenül szondáztatta meg azt a néhány diákot, akik egy iskolai rendezvényen megittak két liter bort. A diákok tagadták, hogy ittak, az iskola pedig a szondáztatás előtt nem kérte a szülők hozzájárulását.

Az oktatási biztos jelentése foglalkozik azokkal a panaszokkal is, amelyek az egyetemek által beszedett térítési díjakra vonatkoztak. Az ombudsman szerint tavaly, összesen négy intézményben szedtek jogtalanul térítési díjat, a Szegedi Tudományegyetem Budapesti Médiaintézetében, a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Kodolányi János Főiskolán és a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján.

Az ombudsman szerint ugyanis az államilag finanszírozott hallgatókat tandíjmentesség illeti meg. Külön pénzt csak akkor lehet kérni, ha a képzés keretein kívüli szolgáltatásról van szó. Az ombudsman azt ajánlotta, hogy az intézet szüntesse meg a fizetési kötelezettséget, a jogszerűtlenül beszedett pénzt pedig térítse vissza.

Szabó András