Ígéretek földje - Az energia

Vágólapra másolva!
Még két hét van a választásokig, az [origo] pedig minden hétköznap feldob olyan problémát, amit az ország jövője szempontjából fontosnak tartunk, és amire megítélésünk szerint a hatalomra törő pártoknak válaszokat kellene találniuk. Milyen lesz a jövő energiagazdálkodása a pártok szerint? Nézze meg, mit mondanak a szakértők, a problémákat közelről figyelők, szavazzon, hogy ön milyen megoldást tartana jónak, és olvassa el, mit ígérnek a pártok! Jöjjön velünk az ígéretek földjére!
Vágólapra másolva!
22582255OVMCbIdEVmymonbY22592256d2xsS4OVbZ47vc8i22602257RFzrDYYLkY7F1QLX

Olvassa el, hogy milyennek tűnik eddig olvasóinknak az ígéretek földje!

A probléma: az energia

Magyarország energiaszükségletének körülbelül 60 százalékát importból fedezi, ezt azt jelenti, hogy az ország nagyon kiszolgáltatott helyzetben van. A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium energiastatisztikája szerint 2009-ben az ország 1040 PJ (petajoule) energiát fogyasztott, ebből 444 PJ-t termeltek meg a hazai erőművek, a többit külföldről vásároltuk. A hazai termelésnek elenyésző része, mindössze 18-20 PJ származik megújuló energiaforrásokból.

Tévhit, hogy Magyarországon több energiát használunk, mint az európai országok többségében élők. Nálunk az egy főre eső energiaszükséglet 100-115 GJ/fő évente, míg az Európai Unió 25 tagországában átlagosan 152 GJ fogyasztás jut egy főre. Németországban körülbelül 170 GJ-t használnak, az Egyesült Államokban pedig körülbelül háromszor annyi energiát használnak fejenként, mint Magyarországon.

(Csak félig van tele a Fidesz és a Jobbik bőségszaruja - az [origo] cikke az energiapolitikáról.)

Mit lépne a Fidesz?
Anyagi és szellemi forrásokon túl lelkieket is használna

A Fidesz programja általánosságban foglalkozik az energiapolitikával, konkrétumokat alig tartalmaz. A párt az energiafüggetlenség elérését tűzi ki célként. A Fidesz a meglévő, saját erőforrások hatékonyabb kiaknázását ígéri. A program szerint "bőségben vagyunk" az alternatív energiaforrások, különösen a nap-, a geotermikus energia és a bioenergiák terén, és lehetnek még földgázkészletek a mélyebben fekvő rétegekben. "A sikerhez azonban az anyagi erőforrásokon túl szellemi és lelki forrásokra is szükség van" - olvasható a programban.

A Fidesz szerint az államnak kell fellépnie az erőfölényükkel visszaélő piaci szereplők és a monopóliumok ellen. A program szerint a jelenlegi, torzult verseny okolható azért, hogy az energiaárak nálunk meghaladják a környező országokban lévő árakat, ami a hazai vállalkozások versenyképességét is rontja. A program szerint az államnak ahol lehet, fel kell törnie a kartellszerű működést akár új versenytársak belépésének elősegítésével, természetes monopóliumoknál pedig erősebb szabályozásra, esetleg a tulajdonviszonyok átrendezésére van szükség.

A Fidesz országos energiahatékonysági programot hirdetne. A program szerint a Fidesz lakásállomány tíz százalékát felújítaná zöldtechonológiák, energiahatékony rendszerek és anyagok felhasználásával.

(A Fidesz programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne a Jobbik?
Visszafogná az ország energiafelhasználását, a szemétből is benzint csinálna

"A 100-150 éve tartó [...], az olcsó energiára alapozott gazdaságfejlődési paradigma a végét járja, a globalizáció körbeért a világban, elfogytak tartalékai, hatalmas társadalmi, környezeti és gazdasági pusztulás jár a nyomában" - írja programjának energiapolitikai fejezetében a Jobbik. A párt legfőbb üzenete, hogy mérsékelni kell Magyarország energiafüggőségét, és a környezetbarát energiaforrások használatát kell ösztönözni, de - ahogy a program fogalmaz - nem irracionális mértékben. A párt szerint a környezettudatosságnak minden kormányzati döntést át kell hatnia.

A párt növelné az alternatív energiaforrások arányát, használatukat támogatná is, igaz, az a programból nem derül ki, hogy hogyan. A Jobbik ellenzi az energiaszektor vállalatainak privatizációját, a már meglévő szerződéseket felülvizsgálná, és erősítené a szektorban az állami felügyeletet. A gázerőműveket atomerőművekkel váltanák ki és megpróbálnák elérni azt is, hogy Magyarország kevesebb energiát használjon fel. A Jobbik támogatja a vízenergia használatának erősítését is, a program legfurcsább felvetése pedig az, hogy "szerves hulladékainkat nagy nyereséggel, környezetbarát módon folyékony energiahordozóvá alakítjuk, eltüntetjük hulladékhegyeinket".

A Jobbik a külpolitikát is részben az energiagazdálkodásnak rendelné alá, nyitna az energiahordozókban gazdag belső-ázsiai országok felé. "Az energiaellátás szempontjából már csak a földrajzi közelség miatt is elemi érdekünk a jó kapcsolat kialakítása és fenntartása" - írja a program Oroszországról is.

(A Jobbik programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az LMP?
Zöld fordulatot akar, amit felhasználna a szegénység enyhítésére is

Az LMP programja foglalkozik talán a legrészletesebben, legkonkrétabban és legösszetettebben az energiapolikával. "Mi zöld fordulatot szeretnénk elérni a gazdaságban" - jelenti ki programjában az LMP. A párt szerint az energiapolitika és a foglalkoztatás problémái összefüggenek, olyan támogatási rendszert javasol, amely a nagy környezetterhelést okozó iparágakat visszafogja, de az LMP szerint jelentős számú munkahely létrehozását ösztönző zöldenergia-beruházásokat ösztönzi.

Az LMP forrásokat különítene el a szénhidrogén alapú energiaforrások kimerülése által okozott gazdasági változásokra való felkészülésre. A párt széndioxid-adót vetne ki a környezetszennyező cégekre, az európai uniós támogatások jelentős részét energiatakarékosságot és az alternatív energiaforrások felhasználását ösztönző beruházásokra fordítanák. Az LMP szerint támogatni kell a kistérségeket az alternatív energiaforrások használatának növelésében, mivel csak így tudjuk teljesíteni azt az EU-s vállalásunkat, hogy 2020-ra 13 százalékra emeljük a megújuló energiaforrások felhasználási arányát. A párt visszafogná például a Magyar Villamos Művek befolyását, mert a cég megítélése szerint torzítja az energiaszektort.

Az LMP programja szerint a legfontosabb, hogy az "igények kielégítése helyett kerüljön a középpontba az igények csökkentése, a hatékonyság és a takarékosság". Az LMP klímavédelmi alapot hozna létre, a párt szerint hosszú távon olyan rendszert kell kiépíteni, amelyik csökkenti az energiafelhasználást, több energiatípust, de kevesebb külföldi forrást használ. A párt 2030-ra megkilencszerezné az alternatív energiaforrások arányát az energiafelhasználásban és harmadával csökkentené az egy főre jutó energiafelhasználást. A párt szerint a legtöbb tartalék az épületek energiahasználatának mérséklésében és közlekedési eszközök által elhasznált energiamennyiség csökkentésében van. Az LMP például kötelezően meghatározná, hogy egyes autótípusok mennyi üvegházhatást okozó gázt bocsáthatnak ki.

(Az LMP programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az MDF?
Kiaknázná az energiatermelésben meglévő tartalékokat, a szénbányászattól sem riadna vissza

Az MDF programja részletesen ismertet több konkrét energiapolitikai elképzelést, a párt programja kiemelten foglalkozik ezzel a területtel, sőt, külön mellékletben is kifejtik, mit gondol a párt a fenntartható fejlődésről. "Nemzetgazdaságunk egyik legnagyobb - egyenesen megtérülő - tartalékát az energiatermelés jelenti" - áll a programban. Az MDF létrehozná a Fizikai Infrastruktúrális Minisztériumot, amely összefogná a természetes monopóliumok területeit: az energiaügyet, a közlekedést és az informatikát.

A párt szerint vagy bővíteni kell a paksi atomerőművet, vagy létre kell hozni egy újat, például a Tiszán, Szolnoknál. A párt a paksi négy blokk újtípusúvá alakításával növelné az erőmű teljesítményét, így az MDF szerint évente 550 milliárd forintot lehetne megtakarítani. Az MDF programja szerint az atomerőműveknek feltétlenül állami tulajdonban kell maradniuk.

Az MDF azzal számol, hogy az atomenergia-felhasználás fejlesztésével már nem lenne szükség a Nabucco vezetékre, amelyet bizonytalan ellátottságúnak és biztonságilag nehezen védhetőnek tart. A párt növelné az állami gáztározó kapacitását. A földgázfelhasználás arányát csökkentené, viszont foglalkozna a szénbányák újbóli megnyitásával. Az MDF a programja szerint támogatná a megújuló energiaforrások felhasználását, elősegítené a hazai háttéripar megerősödését. Az MDF a hulladékgazdálkodásban alternatív hőforrásként használná a mezőgazdasági hulladékot.

(Az MDF programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az MSZP?
Internetes kalkulátor saját fogyasztásunk ellenőrzésére, energiatakarékosság, új források bevonása

Az MSZP programja sok új lehetőséget felvet az energiapolitikai fejlesztésekre, de ezek többsége vázlatos. Az MSZP is javítani az energiafelhasználás hatékonyságát, támogatná az épületek energiavesztését megelőző programokat, és csökkentené a közlekedés által okozott környezetterhelést. Az LMP hasonlóan az MSZP is jó munkahelyteremtési lehetőséget lát a zöld energiák terjesztésében.

Az energiafüggőség csökkentésére és a munkanélküliség mérséklésére használná a már bezárt szénbányák újbóli megnyitását az MSZP. A párt programja szerint új technológiákkal kisebb környezeti terhelést okozó módon is előállítható energia. Az MSZP energiatakarékossági programot indítana a közhivatalokban. Az energiatudatosság növelése érdekében az MSZP internetes energiaszámlálót hozna létre, ahol mindenki maga követheti, hogy mennyi energiát használ fel.

A Jobbikhoz hasonlóan az MSZP is jó kapcsolatra törekedne a belső-ázsiai és a kaukázusi államokkal, amelyek fontosak lehetnek a magyar energiaellását biztonsága szempontjából. A párt szerint Magyarországnak aktívan részt kell vennie az új, nagy kapacitású gázvezetékek (a Déli Áramlat és a Nabucco) építésében.

(Az MSZP programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)