Hétfőn a magyar írásbelikkel kezdődnek az érettségi vizsgák

2010.05.01. 9:47

Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődnek a tavaszi érettségi vizsgák. Középszinten 91 029 vizsgázó, emelt szinten 1 127 vizsgázó tesz érettségit. Az írásbelik kedd reggel a matematika vizsgákkal folytatódnak.

Hétfőn reggel a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelikkel megkezdődnek a tavaszi érettségi vizsgák. Az Oktatási Hivatal szerint magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten 91 029 vizsgázó, emelt szinten 1 127 vizsgázó tesz érettségit.

A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbelije 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell kitölteniük: a szövegértési feladatlapra 60 perc, a szövegalkotási feladatlapra pedig 180 perc áll a rendelkezésükre. A diákok először a szövegértési feladatlapot oldják meg, csak ezután kezdhetik meg a szövegalkotási feladatlap kitöltését.

A szövegértési feladat szövege általában egy esszé, ismeretterjesztő céllal íródott tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete. A feladatok megoldása többnyire a kérdésre adott válasz szöveges kifejtése, esetenként megadott válaszvariációk közötti döntés. Szövegalkotási feladatlap esetében a vizsgázó három eltérő típusú, műfajú és témájú szövegalkotási feladatból választ egyet. A diákok által választott feladat megoldásának elvárható terjedelme 500-1500 szó.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 perces. Az írásbeli vizsga nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból és három különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. Az érettségizők a rendelkezésére álló időt itt is tetszésük szerint oszthatják meg és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.

A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz kapcsolódik. A nyelvi, illetve irodalmi műveltséget vizsgáló kérdések aránya hozzávetőlegesen 40-60 százalék. A három szövegalkotási feladat különböző témáról, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható.

Az írásbelik kedd reggel a matematika vizsgákkal folytatódnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK