Nem hívhatók be katonának az egyedülálló szülők az új honvédelmi törvény szerint

Vágólapra másolva!
A nyári szünet előtti utolsó ülésén az országgyűlés elfogadta a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló új törvényt. A sarkalatos jogszabály az új alaptörvénnyel egy időben, 2012. január 1-jén lép életbe. Az új törvény szerint nem lehet behívni katonának azt, aki legalább három kiskorú gyermekről gondoskodik, vagy gyermekeit egyedül neveli.
Vágólapra másolva!

A képviselők 295 igen szavazattal, 46 nem ellenében elfogadták az új honvédelmi törvényt a nyári szünet előtti utolsó ülésen, hétfőn. Az új honvédelmi törvény egyebek mellett az önkéntes tartalékosi rendszer fenntartásának, a fegyver nélküli katonai szolgálat visszaállításának, valamint a polgári védelmi kötelezettség kettős célú teljesítésének jogi kereteit alakította ki.

Az új jogszabály szerint nem hívható be katonai szolgálatra - mások mellett - az a hadköteles, aki 18. életévét még nem töltötte be, katonai szolgálatra alkalmatlan, vagy aki saját háztartásában legalább három kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

Ugyancsak felmentést kap a szolgálat alól, aki a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekét egyedül tartja el, vagy az, aki már a megelőző évben betöltötte 40. életévét.