Félgőzzel próbálja bevasalni Európa a bugyiszabályt

Gyerekpornó, Pedofil bűnök, új EP szabályok, Gyerekpornó, Pedofil bűnök, új EP szabályok, Survivors Network of those Abused by Priests szervezet elnöke
Vágólapra másolva!
Európában minden ötödik gyerek szexuális zaklatás áldozatává válik, ezért az Európai Parlament harcot hirdetett a pedofilok, szexturisták és liliomtiprók ellen. Az új szabályok puhák, de sok területtel foglalkoznak. Az [origo]-nak nyilatkozó kriminológus szerint a magyar szabályok eddig is szigorúak voltak, de így is érhetik meglepetések a magyar pedofilokat.
Vágólapra másolva!

Bugyiszabály, egy tapogató kézről szóló mesekönyv és néhány oktatóvideó - 2010 novemberében ezekkel indított harcot az Európai Tanács a gyerekbántalmazás ellen, mivel a rendelkezésre álló adatok szerint Európában minden ötödik gyerek szexuális erőszak vagy zaklatás áldozatává válik. A kampány arra biztatta a gyerekeket, hogy ne hagyják senkinek, hogy az alsóneműjükbe nyúljanak. Egy évvel a rajzos kampány elindítása után az Európai Parlament (EP) másik megközelítést választott a pedofília visszaszorítására, a parlament a múlt héten arról döntött, hogy minden tagállamra kiterjedő szabályokkal szigorítja meg az ilyen bűncselekmények büntetését.

A tavalyi kampány honlapja szerint a gyerekek szexuális bántalmazása minden EU-tagországban jelen van, de a legtöbb eset titokban marad, mert a gyerekek nem mernek beszélni senkinek az őket ért zaklatásról. A kampány szerint az európai gyerekek családon belüli szexuális zaklatásnak, prostitúciónak, pedofil pornográfiának, internetes zaklatóknak is ki vannak téve. A gyerekek többségét olyan felnőttek molesztálják, akiket jól ismernek, és akiben megbíznak, így a traumatikus élménnyel együtt a gyerekek a felnőttekbe vetett bizalmukat is elveszítik - írta a kampányhoz készült elemzés.

Az összetett problémának az EP most egy hatalmas szabálycsomaggal próbál nekifutni, amelyben szabályoznák, hogy mit kell szexuális bűncselekménynek tekinteni, és hogy körülbelül milyen büntetéseket szabhatnak ki ilyen esetekben a tagállamok. A parlament által elfogadott ajánlásban internetes és utcai zaklatókról, szexturistákról, pedofil honlapokról és gyerekprostitúcióról egyaránt szó van, a csomag a megelőzéstől a felderítésig, az ítélkezéstől a pedofilok utólagos nyomon követéséig minden részletet megpróbált szabályozni.

Egyre veszélyesebb gyereknek lenni

Az uniós irányelvet október 27-én elsöprő többséggel, csupán két ellenszavazattal fogadta el az Európai Parlament. Az ajánlás bevezetője szerint az európai összefogásra azért van szükség, mert a gyermekpornográfia és a gyermekek szexuális kizsákmányolása "az új technológiák és az internet használata révén egyre növekvő méreteket ölt". Az EP szerint az átfogó megközelítéssel az unió gondoskodik a jogszabályok és büntetések egységességéről; ahhoz azonban, hogy az új szabály törvényerőre emelkedjen, az év végéig jóvá kell hagynia a Miniszterek Tanácsának, majd két éven belül minden egyes tagországnak át kell ültetnie a jogrendjébe.

Az ajánlás mintegy 20 szexuális bűncselekményt nevesít. A lista 18 éven aluli, illetve a szexuális aktusba való "beleegyezési korhatárt" el nem ért gyerekek (ez tagországonként változik) szexuális zaklatását, a velük való közösülést vagy egyéb szexuális aktusokat sorolja fel, majd a szexuális kizsákmányolás formáit nevesíti. Büntetési tételeket szab a gyermekeket prostitúcióra, szexre kényszerítő bűnözők számára, valamint a gyermekpornót birtokló, terjesztő és készítő emberek számára is.

Nem keményebb a magyar szabályoknál

Az ajánlást az EP képviselői áttörésnek, hatalmas lépésnek értékelték, noha az általa felsorolt büntetési tételek nem tűnnek elrettentőbbnek, mint a jelenlegi magyar szabályozás. A felsorolt szexuális bűncselekmények mellett az ajánlás sehol nem határozza meg, hogy mekkora az a büntetés, amelyet a bűn elkövetéséért mindenképp, minimumként ki kell szabni: csupán azt írja elő, hogy az érte adható legnagyobb büntetés legalább mekkora legyen. Vagyis az ajánlás előírja, hogy például egy kiskorúval szexuális kapcsolatot létesítő felnőttnek minden EU-tagországban lehessen adni akár 5 évet is, de a bűnöző ennél kevesebbel is megúszhatja. Hogy mennyivel, azt az egyes tagállamokra bízza az EP, így elméletben egy ország akár pénzbírsággal vagy közmunkával is elengedheti a liliomtiprót anélkül, hogy az ajánlást megsértené.

Az ajánlásban meghatározott büntetések felső korlátja legtöbbször nem is nagyobb, mint ami a magyar büntető törvénykönyvben jelenleg szerepel. A "beleegyezési korhatárt be nem töltött gyermekkel folytatott szexuális tevékenység" büntetésének felső határa az ajánlás szerint legalább öt év kell hogy legyen: a magyar Btk. alapján 14 év alatti gyerekkel folytatott közösülésért legfeljebb 5 év, 12 éven aluli gyerekkel folytatott bármilyen szexuális tevékenységért 5-10 évet is ki lehet szabni.

Forrás: AFP/Thomas Coex
Naponta 200 új pedofil felvétel kerül fel az internetre

"Ezeknek a bűncselekményeknek bizonyos körét ma is elég súlyosan büntetik Magyarországon" - magyarázta az [origo]-nak Virág György, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, akinek kutatási területe többek között a gyermekbántalmazás és a gyermekek szexuális zaklatása. Virág szerint a magyar és a nyugat-európai joggyakorlat között az a nagy különbség, hogy míg nálunk a 12 és 14 éven alattiak szexuális zaklatása számít külön tényállásnak, addig Nyugat-Európában jellemzően a 18 éven aluliakat tekintik gyereknek ilyen szempontból. A magyar szabályozás tehát kevésbé szigorú, mint sok nyugat-európai országé, de még így is keményebb, mint az EP-ben elfogadott ajánlás.

A magyar Btk. három tényállást különböztet meg, az erőszakos közösülést, a szemérem elleni erőszakot és a megrontást. Előbbi kettő gyerekek és felnőttek sérelmére is elkövethető, de a jogszabályok szerint 12 éven aluli sértett esetén súlyosabb büntetés jár érte. A megrontás tényállása 14 éven aluli gyerekekkel való közösülésre vagy fajtalankodásra vonatkozik, 14 éves kor fölött a gyerekekkel való szexuális érintkezésre ugyanolyan szabályok érvényesek, mint a felnőttekre. Az EU-s ajánlás szintén nem nevesíti, hogy 18 év alatt tilos a szexuális kapcsolat, csak a tagállamonként rugalmas "beleegyezési korhatár" alatt büntetne.

Az EU által ajánlott büntetési tétel nem lőne túl a magyar szabályozáson a gyermekpornóhoz kötődő bűncselekményeknél sem. Míg a magyar törvények szerint 18 éven aluliakról készített pornográf felvételért 2-8 évet lehet kapni, az ajánlás annyit ír elő, hogy a büntetés felső határa legalább 3 év legyen. Gyermekpornó birtoklásáért a magyar Btk. 3, az EU 1 évig terjedő szabadságvesztést ír elő, a pedofil pornó terjesztése pedig a magyar törvények szerint legföljebb 5, az EU-ajánlás szerint 2 év börtönt érhet.

Internetes zaklatók, pornócégek és szexturisták

Újdonság ugyanakkor az eddigi magyar szabályokhoz képest, hogy az ajánlás szerint gyermekbántalmazási ügyben a nyomozás megindításának az áldozat bejelentésétől függetlennek kell lennie. A magyar Btk. szerint csak akkor lehet szemérem elleni erőszak és megrontás miatt eljárást indítani, ha azt a sértett kéri. Az EP indoklása szerint azonban "a gyermek áldozatok nehezen tesznek feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális térben, ezért meg kell könnyíteni a bűncselekmények kivizsgálását és a büntetőeljárás során a vádemelést".

Forrás: AFP/John MacDougall
Pedofília elleni tüntetők Brüsszelben

Szintén új elem, hogy már a zaklatás megkísérlését, a gyerekekkel való szexuális célú internetes kapcsolatfelvételt, chatszobában vagy más kommunikációs eszközön való zaklató kommunikációt is börtönnel sújtanák, és hogy keményebben lecsapnának a gyermekpornón és a gyermekek szexuális kizsákmányolásán nyerészkedőkre. Az ajánlás utóbbiaknak nem csak börtönbüntetést tenne lehetővé, de a bűncselekményből befolyt bevételüket is elvenné tőlük pénzbüntetés formájában. Az ajánlás emellett azt is javasolja, hogy jogi személyek, cégek ellen is lehessen eljárást indítani, ha gyermekpornóüzletben érintettek, az elítélt pedofilok múltját minden olyan munkaadó ellenőrizhesse, akinél az illető gyerekekkel dolgozna együtt.

Az ajánlás külön részt szentel a gyerekeket szexuális előadásokon szerepeltető emberek büntetésének, valamint a szexturizmus elleni harcnak is, azt sürgetve, hogy az EU országai ne csak saját területükön, de az egész világon harcoljanak a pedofília ellen. Arra biztatja a tagállamokat, hogy igyekezzenek akkor is fellépni a pedofilok ellen, ha a szexuális bűncselekményt állampolgáruk más országban követte el. Az EP azt szeretné, hogy a tagállamok az unión kívüli országokkal is kössenek olyan egyezményeket, amelyek segítik a nemzetközi fellépést az erőszaktevőkkel és a gyermekpornó terjesztőivel szemben is. Utóbbihoz az ajánlás előírja, hogy a pedofil tartalmakat közlő internetes oldalakat töröljék, vagy ha azt külső országban található szerverek nem teszik lehetővé, akkor blokkolják az egész EU területén.