BME: marad a Gazdaságtudományi Kar

2017.01.11. 11:56

A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szenátusa nyolc karral képzeli el az intézmény egységét és döntésével lezártnak tekinti a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) kiválásval kapcsolatos ügyet. A GTK mai napon dönt.

Testületet hoztak létre

A BME legfőbb döntéshozó szerve december 19-i ülésén 26 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett, 96%-os arányban kinyilvánította, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart a BME szerves és lényeges részének tekinti, ezért továbbra is törekszik az Egyetem integritásának megőrzésére, és ehhez kéri a fenntartó támogatását.

Az egyetlen nem szavazatot a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szenátusi képviselője adta le.  

A szenátusi határozat alapján az Egyetem akkor testületet hozott létre, hogy az a vitatott kérdések rendezése céljából tárgyalásokat folytasson a GTK Kari Tanácsa által megválasztott öt képviselővel, a karok dékánjával, a hallgatói képviseletekkel, a Fenntartó képviselőjével és minden, az ügy kezeléséhez hozzájáruló szereplővel.

Döntés született

A Faigl Ferenc dékán által vezetett egyeztetés eredményeként létrejött a problémák feltárását, analízisét és megoldását tartalmazó javaslat, amelyet a BME Szenátusa megtárgyalt, és 2017. január 10-i ülésén el is fogadott. A BME legfőbb döntéshozó szerve 22 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett 84,6%-os arányban nyilvánította ki egyetértését a dokumentumban foglaltakkal. A Szenátus ismét megerősítette, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart a BME szerves és lényeges részének tekinti, és változatlanul törekszik az Egyetem integritásának megőrzésére, amelyhez kéri a fenntartó támogatását. A BME vezetői ismét leszögezték, hogy

a BME nyolc egyenrangú, és egyforma jogokkal és kötelességekkel rendelkező karból áll.

Abban is bíznak, hogy a félreértések, félremagyarázások és viták időszaka a Szenátus döntésével lezárul. A GTK Kari Tanácsa szerdán, azaz ma dönt a Szenátus által elfogadott megállapodásról. A Kari Tanács által már javasolt megbízott új dékánt a BME rektora nevezi ki.