Az NMHH közleménye a Civil Rádióról

2019.10.15. 20:55

Az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent írás azzal kapcsolatban, hogy a Civil Rádió médiaszolgáltatási jogosultsága idén decemberben lejár, és azt a Médiatanács, a rádió kérelme ellenére nem hosszabbította meg. Mivel a híradások több pontatlanságot is tartalmaznak, a Médiatanács ezúton közli álláspontját, a valós tényeket.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében minden médiaszolgáltató a pályázati eljárásban határozott időre szóló - 7 év - frekvenciahasználati jogosultságot szerez. A médiatörvény lehetőséget biztosít a médiaszolgáltatóknak, hogy a jogosultság lejártát megelőzően kezdeményezzék médiaszolgáltatási jogosultságuk további, legfeljebb 5 évvel történő - pályázati eljárás nélküli - megújítását. Ez tehát egy kedvezmény azon rádiók részére, melyek a törvény és a hatósági szerződés maradéktalan betartásával működtek.

A törvény azt is kimondja, hogy amennyiben a médiaszolgáltatót a 7 éves működése alatt súlyos vagy ismételt jogsértés miatt a Médiatanács elmarasztalja, akkor a pályázat nélküli hosszabbítás kizárt. Ezért ha egy ilyen jogsértés történik, a Médiatanácsnak semmilyen mérlegelési jogköre nincs a jogosultság megújításával kapcsolatban. Ez a szabály a Civil Rádió működésének megkezdése óta nem változott, tehát a Civil Rádió - csakúgy, mint a többi médiaszolgáltató - teljes működése alatt tisztában kellett legyen a szabályokkal.

Azt is fontos tudni, hogy a Médiatanács valamennyi határozata ellen jogorvoslati lehetősége van a médiaszolgáltatóknak, azonban a Civil Rádió a megállapított - háromszor ismételt - jogsértései kapcsán született hatósági határozatok ellen egyszer sem élt jogorvoslati lehetőségével.

Az, hogy a Médiatanács a médiatörvény előírásai miatt nem újítja meg egy szolgáltató médiaszolgáltatási jogosultságát, nem egyedi eset. A közelmúltban a székesfehérvári Vörösmarty Rádiónak és a hevesi 93,7 Rádió 1-nek sem újította meg a médiaszolgáltatási jogosultságát hasonló jogsértések miatt a testület.

Egyetlen médiaszolgáltató sem használhat egy frekvenciát korlátlan ideig, hiszen a frekvenciavagyon korlátos állami erőforrás. A jogalkotó szándéka a médiatörvényben a felelős és gondos gazdálkodás elvének érvényesítése, valamint a rádiós piac sokszínűségének biztosítása, ezért szorítja a frekvencia használatát meghatározott időkorlátok közé.

A Médiatanácsnak ugyanakkor szándékában áll azokat a frekvenciákat újra megpályáztatni, amelyeken a szolgáltatók jogosultságát - a Civil Rádióéhoz hasonlóan - nem hosszabbította meg. A régi és az új pályázók egyenlő esélyekkel lesznek jogosultak pályázatot benyújtani.