Gyurcsánynétól a Momentumig: ők próbálják Magyarországra erőltetni a genderideológiát

Vágólapra másolva!
Gyurcsányné a genderideológia hazai úttörőjeként már 2009-ben létrehozta az első, az eszmét népszerűsítő szervezetet. A Gyurcsány- és Bajnai-kormányokat élénken foglalkoztatta a téma, jogszabályokkal és propagandakiadványok támogatásával próbálták meg népszerűsíteni a Nyugat-Európából és a tengerentúlról érkező őrületet. A tíz éve hivatalba lépő polgári kormány azonnal visszavonta a rendelkezéseket, gátat szabva az LMBTQ-lobbi térnyerésének. A Soros-hálózat később civil szervezetein és az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB) elhelyezett bíráin keresztül próbált beavatkozni. Az Origo összefoglalójából kiderül, hogyan próbálja meg a genderlobbi bevenni Magyarországot, amelynek egyik legfőbb ügyintézője mára a Momentum lett.
Vágólapra másolva!

Különböző politikai érdekcsoportok működésének következtében egyre látványosan terjeszkedik a genderideológia a világban. Kevesen tudják, hogy a hagyományos családmodell felszámolására irányuló propagandának több mint egy évtizedes története van Magyarországon. Nagy meglepetés nincs benne: az akkor még háttérbe tolt Gyurcsánynénak kulcsszerepe volt abban, hogy a hazai baloldal köreiben elterjessze az eszmét.

Gyurcsányné kezdte a magyarországi genderpropagandát

Éppen az ő kezdeményezésére jött létre az UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület, amit társaival a 2010-es kormányváltást megelőzően alapított meg. A szervezet sosem csinált titkot belőle, hogy legfőbb célja a genderideológia népszerűsítése: az egyesület a United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) 17 Nemzeti Bizottságának egyike. A világszervezet elsősorban a szemléletformálást tűzte ki célul, ezzel segítve a hazai, úgynevezett gendertudatos gondolkodást.

A kezdeményezést olyan jól ismert baloldali személyek támogatták, mint Junghaus Tímea (a Soros-féle Open Society Institute képviseletében), Tóth Herta (CEU, Női Érdek Szövetség), Lamperth Mónika, volt baloldali belügyminiszter, valamint Göncz Kinga, korábbi MSZP-s külügyminiszter.

Junghaus Tímea alaposan beágyazódott a Soros-világba: 2006 és 2010 között programmenedzser volt a Nyílt Társadalom Intézet Alapítványnál (OSI), majd őt nevezték ki 2017 júniusában a berlini székhelyű Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet (ERMKI) első igazgatójának. Az induláskor az ERMKI költségvetésének nagy részét az Európa Tanács és a Nyílt Társadalom Alapítványok állták, mindkét szervezet 200-200 ezer eurót adományozott. Egy évvel később másokkal együtt ez az intézet és a CEU Roma Tanulmányok Programja volt a házigazdája "A Roma Kulturális Örökség Jövője" elnevezésű programnak. Nem mellékes, hogy a rendezvényt Soros egyetemén, a CEU-n nyitották meg. Az eseményen egyébként Junghaus, valamint a Nyílt Társadalom Alapítvány Roma Kezdeményezések Irodájának (OSF Roma Initiatives Office) igazgatója is beszédet mondott.

Junghaushoz hasonlóan Tóth Herta szintén a Soros-világból jött. Mesterdiplomáját és doktori címét a Soros-egyetemen szerezte gendertanulmányokból, illetve szociológiából és szociálantropológiából. Jelenleg az Open Society Foundations Human Rights Initiative programjának berlini (vezető) menedzsere. 2010-ben részt vett a Háttér Társaság LMBT-érzékenyítő képzési programjának kidolgozásában, amiről egy összefoglaló kiadvány is készült. A dokumentum szerint minden felelős pedagógusnak kiemelt kérdés kell, hogy legyen az LMBT-fiatalok méltósága és jogai.

Az anyaggal Tóthék azt akarták ösztönözni, hogy a tanárok feldolgozzák az LMBT-tematikát. Ennek megfelelően azt írták, hogy "valamennyi nevelési-oktatási intézménynek feladata (más kisebbségekkel együtt) az LMBT-közösség témájával foglalkozni", valamint "nagyon fontos és sürgető tehát, hogy az iskolák tegyenek konkrét intézkedéseket azért, hogy az LMBT-diákok biztonságos, építő közegben tanulhassanak." A kiadványban külön foglalkoznak a transznemű fiatalok, tanárok, dolgozók, szülők helyzetével. "Fontos, hogy kifejezetten figyeljünk a transznemű emberek helyzetére is az intézményekben" - adtak iránymutatást. A dokumentum

tantárgyanként felsorolja, hogy mely témák kapcsán és milyen esetekben érdemes erőltetni az LMBT-tematikát.

Csak a példa kedvéért: testnevelés órára vegyes (fiú-lány) csapatjátékokat, egyéni és nem nemek szerinti követelményrendszert javasoltak. Továbbá arra hívták fel a figyelmet, hogy az osztályozásnál (értékelésnél) lehetőség szerint kerülni kell a "férfias" és a "lányos" szavak használatát.

Gyurcsányné nyitotta meg a genderlobbi szervezetének első konferenciáját

Az UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság 2009 januárjában tartotta első, a nők és férfiak esélyegyenlőségén alapuló költségvetés (gender budgeting) külföldi tapasztalataival és magyarországi adaptációjának lehetőségeivel kapcsolatos konferenciáját. Az eseményt Gyurcsány Ferencné, az egyesület elnöke nyitotta meg. A konferencián Erika Kvapilova, a Közép-Kelet Európai Régió pozsonyi központjának vezetője előadásában üdvözölte a magyarországi UNIFEM létrejöttét, és kifejezte reményét, hogy Magyarország be tud kapcsolódni többek között az alkotmányok gender-tudatossá tételében.

Az egyesület 2014-ben döntött jogutód nélküli megszűnéséről, ekkor indult meg a végelszámolási eljárás.

Gyurcsányné azonban nem tett le céljairól: 2020 májusában Twitter-oldalán újra a transzjogok "eróziója" ellen kampányolt.

A Gyurcsány-kormány genderpropagandát indított az óvodákban

Gyurcsányné törekvése sikerrel járt, hiszen a Magyarországon addig kevésbé ismert genderideológiával férje miniszterelnöksége alatt kormányzati szinten is elkezdtek foglalkozni. A második Gyurcsány-kormány alatt született kormányrendelet kötelezővé tette volna a genderszemléletet az óvodákban. A jogszabályban többek között

  • módosították a legkisebbek nevelésének országos alapprogramját;
  • arról rendelkeztek, hogy a foglalkozásokon az óvodapedagógusoknak kerülniük kellett volna a nemi sztereotípiák erősítését. Ez a gyakorlatban a teljes magyar népmesekincs mellőzését jelentette volna;
  • kimondta, hogy az óvodai nevelésben biztosítani kell a migránscsaládok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését;

Kifejezetten érdekes, hogy Vekerdy Tamás is tagja volt annak a bizottságnak, amelynek ajánlása háttérül szolgált a jogszabály elfogadásához. Mint ismert, haláláig Vekerdy volt a liberális gyereknevelés fő alakja.

A kormányváltást követően a Fidesz-KDNP azonnal visszavonta a propagandacélokat szolgáló gender-rendeletet.

A 2010 előtti baloldali korszakban kormányzati szinten népszerűsítették a genderelméletet, azonban a Fidesz-kormány ezt nem engedte Forrás: ZACKARY DRUCKER / THE GENDER SPECTRUM COLLECTION

Nem ez volt az egyetlen próbálkozása a baloldali kormányoknak. 2010 januárjában, a Bajnai-kormány idején egy genderszemléletet propagáló kormányhatározat is született. Amellett, hogy a jogszabályban a kormány számos célt megfogalmazott, kijelentették:

a baloldali kormány támogatja a "gender mainstreaming" és a nemek közötti egyenlőség érvényesítését.

"Olyan kutatások szükségesek, amelyek eredményeire alapozva a felnőttoktatás pedagógiájának módszertani alapozásakor eleve megfogalmazott már a társadalmi nem szempontja" - a felnőttoktatás kapcsán így fogalmaztak a szöveg megalkotói.

Az anyag prioritásként határozta meg a tudomány területén a genderpropaganda folytatását. "Az elkövetkezendő időszakban valamennyi Európai Uniós forrásból támogatott kutatási, fejlesztési és innovációs projektekben kapjon prioritást a társadalmi nem kérdése mint a kutatás tárgya, valamint a gender szemlélet és módszertan jelenjék meg a kutatásokban alkalmazott módszerek között. A pályázatok kiírása és elbírálása során kiemelt szempontként jelenjen meg a gender aspektus meglétének kritériuma" - olvasható a jogszabályban.

A dokumentum célkitűzésként jelenítette meg továbbá a munkaügyi bírák genderszemléletű képzésének folyamatos biztosítását. A kormány egyébiránt olyan továbbképző rendszereket dolgozott volna ki a pedagógusoknak, amelyeknek a legfontosabb célja "a gender érzékenyített tantervek implementációjának támogatása". A kormányhatározat arról is szólt, hogy a "pedagógiai szakmai szolgáltatások" keretében a genderszemlélet kiépítésének helyet kell kapnia. Az anyag ezenfelül a tankönyvek és tananyagok jóváhagyásának esetére előírta a genderszempontú kritériumok alkalmazásának továbbfejlesztését. Sőt, a határozat még a közoktatási médiaismeretekre is kiterjedt: itt a "gender revíziójának" elősegítését jelölték ki célként.

Propagandakiadványok a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok alatt

A baloldali kormányok nemcsak jogszabályokkal, hanem propagandakiadványokkal is megpróbálták terjeszteni a torz eszmét. A második Gyurcsány-kormány idején a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kiadta "A nők és a férfiak története Magyarországon a hosszú 20. században" című könyvét, amely kiegészítő tananyag lett a középiskolások számára, 2010-ben pedig történelemérettségi kérdések is voltak belőle. A kiadványt Pető Andrea, a Soros-egyetem gender studies professzora írta.

2010-ben az UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szintén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával kiadta a "Gender Budgeting" című kézikönyvét, ami a társadalmi nemek témáját költségvetési-gazdasági szempontból közelítette meg.

Lapozzon a további, érdekes részletekért!