Iskolába járás járvány idején

koronavírus, korlátozások, újra kinyitnak az általános iskolák, általános iskola, nyitás
Az általános iskolák alsó tagozatos diákjai ma visszatérhettek a padokba.
Vágólapra másolva!
A ma érvényes szabályozás alapján az iskolák fokozatos nyitása részeként 2021. április 19. napján az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatosai térnek vissza a jelenléti oktatásba, míg a felső tagozatosok és a középiskolások május 10. napjával. A D.A.S. JogSzerviz szakértője világítja meg a legfontosabb tudnivalókat.
Vágólapra másolva!

Családonként eltérő szempontok alapján, de sokan vannak, akik nem szeretnék, ha a gyermekük iskolába menjen a járvány jelenlegi szakában – fejtette ki dr. Gombolai Éva.

Van-e lehetőség szülőként úgy dönteni, hogy az iskolák nyitása ellenére a gyermek otthon maradjon?

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

A jelenlegi gyakorlat szerint a c) pontban szereplő egyéb alapos indokra történő hivatkozással kérheti a szülő a járványhelyzetben a gyermek mulasztásának igazolását.

A szülőknek az eddigi hiányzásokat is számba véve arra kell figyelemmel lenniük, hogy ugyanezen Rendelet 51. § -a szabályozza azt a kérdést is, hogy mennyi hiányzása lehet a gyermeknek az adott tanéven.

Eszerint ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és - emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

Látható tehát, hogy a 250 óra hiányzás automatikusan nem jelenti azt, hogy osztályozó vizsgát kell tenni, erre akkor van szükség, ha a gyermek értékelésére év közben nem volt lehetőség.

Az alapos indok elfogadása igazgatói hatáskör, így azoknak a szülőknek, akik a gyermekeket hétfőtől nem kívánják az iskolába engedni, az iskola részére kell a kérelmüket benyújtani.

A kérelemben azt szükséges jelezni, hogy a szülő kérvényezi, hogy a pandémia helyzetre való tekintettel a gyermek számára az igazgató az otthontanulást engedélyezze és igazoltnak tekintse.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Jelöljük meg a kérelemben mindazokat a körülményeket, amelyek alátámasztják azt, így például ha a szülők nincsenek oltva, vagy krónikus beteg van a családban, vagy a gyermek érdekében nyújtjuk be a kérelmet.

Mindenképpen célszerű konkrét időtartamot megjelölni, melynek leteltével az aktuális helyzet és jogi környezet alapján az otthonmaradás szükségessége felülvizsgálható.

Jelen helyzetben nagyon komoly együttműködés szükséges a szülők, gyermekek és iskola részéről.

Várhatóan sok gyermek marad otthon úgy, hogy a jelenléti oktatás is elindul, mely komoly kihívások elé állíthatja a pedagógusokat – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/