Vágólapra másolva!
A házastársak egymás között, a vagyoni viszonyaikat szerződésben rendezhetik. Dönthetnek úgy, hogy vagyonuk egy része válik házassági vagyonközösségé, de akként is, hogy azt teljesen kizárják. A D.A.S. JogSzerviz szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.
Vágólapra másolva!

A házasság nemcsak érzelmi kapcsolat, hanem gazdasági közösség is. Legalábbis, ha jogi szempontból nézzük.

A házassággal – főszabály szerint – vagyonközösség keletkezik, tehát a házastársak közös vagyonába fog tartozni mindaz, amit a házasság alatt együtt, vagy akár külön szereztek és ugyanez érvényes a házastársak kötelezettségeinek a viselésére is.

A törvény általános rendelkezése alapján a házastársi közös vagyon a feleket osztatlanul és egyenlően illeti meg.

Mi számít különvagyonnak?

Ez alól van azonban néhány kivétel. Ezeket összességében különvagyonnak hívjuk. Így nem tartozik a házassági közös vagyonba például a házastársi vagyonközösség létrejöttekor már meglévő vagyontárgy. 5 év elteltével azonban ez is közös vagyonná válik, ha az életvitelt szolgálja.

Külön vagyon továbbá a házasság alatt örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgy, illetve a szellemi tulajdon, vagy a házastárs személyi sérelme miatt kapott sérelemdíj.

Házassági szerződés

A házastársak egymás között, a vagyoni viszonyaikat szerződésben rendezhetik. Dönthetnek úgy, hogy vagyonuk egy része válik házassági vagyonközösségé, de akként is, hogy azt teljesen kizárják.

A szerződési szabadság tehát lehetővé teszi, hogy a leendő házastársak, vagy már házastársak döntsenek arról, hogy egyáltalán létrehozzanak házassági vagyonközösséget.

Ez egy jó és előrelátó megoldás arra az esetre, ha a házasság megromlana, akkor tisztán rendezi a szerződés a vagyoni viszonyokat.

A házassági szerződés megkötésének feltételei

Van néhány követelmény, melyet a feleknek a szerződés érvényességéhez be kell tartaniuk. Így azt vagy közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Forrás: Shutterstock

Az sem árt, hogy ez ekként létrejött és aláírt szerződést – annak érdekében, hogy az 3. személlyel szemben is érdemben hivatkozni lehessen rá – célszerű a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába is bevezetni.

Az is előfordulhat, hogy a házastárs esetleg nem töltötte be a 18. életévet, vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes. Ebben az esetben a szerződés érvényességéhez mindenképpen gyámhatósági jóváhagyás is szükséges.

A házassági szerződés módosítása és megszüntetése

Semmi akadálya nincs annak, hogy az érvényes házassági szerződést a felek szabadon módosítsák, vagy akár a jövőre nézve megszüntessék. Ez utóbbi leggyakoribb formája a közös akarattal történő módosítás, vagy megszüntetés.

https://das.hu/