Toleranciát hirdető vallásügyi világszervezet létrehozását szeretné elérni az askenázi főrabbi, fáradozásait pedig a dalai láma is támogatja. Általában az összes vallási vezető szívesen beszél a megbékélésről, a türelem és megértés fontosságáról. Az [origo] ennek kapcsán összeállítást készített a legnépesebb vallások vezetőiről, amiből kiderül: ki mennyire gondolkodik toleránsan a vallási és mindennapi élet kérdéseiről. Mi a véleménye a pápának a protestánsokról? Mit gondol az indiai főguru a gyerekek veréséről? Egyetért-e a szunnita nagyimám az öngyilkos merénylőkkel? Olvassa el cikkünket, és megtudja!

Nemzetközi vallásügyi bizottságot szeretne létrehozni néhány vallási vezető - derült ki az imámok és rabbik a békéért 2. világkongresszusának hét elején tartott tanácskozásán. A szervezet feladata a vallási intolerancia elleni harc lenne. A vallási tanács ötletét Jóna Mecger askenázi főrabbi vetette fel, de az ötlet lelkes támogatója állítólag a dalai láma is.

Az [origo] ebből az alkalomból összegyűjtötte a legnépesebb, legtöbb követővel rendelkező vallások intézményes vagy szellemi vezetőit. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ők hogyan gondolkodnak a vallási és a mindennapi életben megnyilvánuló toleranciáról.

A felsorolásba hat vallás került bele: a katolicizmust XVI. Benedek pápa, az iszlámot a szunnita nagyimám, Mohamed Szaid at-Tantavi, a buddhizmust a dalai láma, a judaizmust Jóna Mecger askenázi főrabbi, a protestantizmust Clifton Kirkpatrick, a Református Egyházak Világszövetségének elnöke, a hinduizmust pedig Bharati Tirtha guru képviseli.

Mivel a katolicizmuson kívül egyetlen másik felsorolt vallásnak sincs intézményes vezetője, ezért igyekeztünk olyan személyeket választani, akik az adott vallás követőinek jelentős részét reprezentálják vagy tevékenységüknek köszönhetően ismertté váltak. Azoknál a vallásoknál, amelyek több ágra oszlanak, a hívők nagyobb részét kitevő irányzat vezetői közül választottunk.