A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) zavarokat érzékel a mobilcégek más távközlési szolgáltatók számára nyújtott végződtetési szolgálatásainak piacán, ezért versenyfelügyeleti eljárást tart szükségesnek.

A GVH november 18-án, ágazati vizsgálatának eredményeit is tartalmazó közleményben tudatta, hogy a mobil rádiótelefon hálózatokban a más távközlési szolgáltatók számára nyújtott végződtetési szolgáltatás piacán olyan zavarokat érzékel, amelyek  nyomán versenyfelügyeleti eljárás megindítása válik szükségessé.

A versenyhivatal emlékeztet arra, hogy a tárgykörben már 2002. februárjában eljárást indított, amelybe a négy mobilszolgáltató mellett a Matáv Rt-t is bevonta. Az eljárás jelen pillanatban is folyik, azzal kapcsolatban a GVH további felvilágosítást nem tud adni - áll a közleményben. Az ágazati felmérés szerint a GVH több részpiacot is azonosított a mobilszolgáltatás ágazatban, és megállapította, hogy a végső fogyasztók számára nyújtott szolgáltatások területén a vállalkozások egyértelműen versenyeznek egymással.

A GVH jelentése megállapítja, hogy 2002. szeptemberében a mobil rádiótelefon szolgáltatás és a vezetékes szolgáltatás árszínvonala átlagosan nagy különbséget mutatott, a mobil árak még mindig meghaladják a vezetékes árakat. A két szektor kölcsönös versenyviszonyainak elemzése alapján viszont arra a következtetésre jutott a hivatal, hogy általánosságban nem helyettesítheti egymást a vezetékes és a mobil szolgáltatás. Az árak összehasonlítása során a vizsgálat azonban feltárt két olyan területet, ahol szimplán az árak összehasonlítása révén lehetőség lenne a helyettesítésre.

Az egyik ilyen terület a nagyfogyasztók belföldi hívásai, ahol a mobil szolgáltatók által nyújtott kedvezmények a vezetékes belföldi hívással versenyképes árakat tudnak biztosítani. A másik terület a hívást nem, vagy csak nagyon ritkán kezdeményezo kisfogyasztók számára biztosított hozzáférés. Ebben az esetben a mobil szolgáltatók előrefizetett csomagjai képesek versenyképes árakat biztosítani a vezetékes szolgáltatók kisfogyasztói csomagjaival. A vizsgálat egyik esetben sem tárt fel egyértelmű bizonyítékot arra, hogy az árak ilyen kapcsolata valóban tömeges helyettesítési döntésre vezeti az adott fogyasztói csoportokat.

Összességében tehát a vezetékes és a mobil szolgáltatások nem tekinthetőek egymás helyettesítő termékeinek. Mindez azt jelenti, hogy a két szektor árai közötti különbség önmagában nem értékelhető piaci zavarra utaló körülményként. A mobil rádiótelefon hálózatban végződő hívások díjainak alakulása egyértelműen valamilyen piaci zavart mutat. Az elemzés egyrészt kimutatta ugyanis, hogy a vezetékes-mobil hívások hosszuk alapján nagyon hasonlóak a mobil hálózatról indított hívásokhoz. Más szempontból viszont arra a következtetésre jutott az elemzés, hogy a vezetékes-mobil hívások árai és a mobil hálózatról indított hívások árai nem mutatnak ilyen hasonlóságot.

Lényeges pontja volt az elemzésnek, hogy a mobil végződtetés piaca nagy valószínűséggel szolgáltatónként elkülönült piac, azaz egy-egy szolgáltató monopolhelyzetben van, így szabadon állapíthatja meg a végződtetési díjait. A kiemelt körülmények együttesen azt az álláspontot erosítették meg, hogy a piacon olyan anomália van, amely valószínűsíthetoen közvetlenül visszavezetheto valamely vállalkozás piaci magatartására, ennek kivizsgálására indított a GVH ágazati versenyfelügyeleti eljárást az idén februárban.