Informatikai támogatás a közoktatásnak

2004.10.21. 13:58

Az oktatási tárca tervei szerint jövőre a közoktatásban negyedik osztálytól felfelé informatikai fejlesztési normatívát vezetnek be, amelynek összege 4,5 milliárd forint lenne egy évben.

Erről Magyar Bálint oktatási miniszter a IV. Országos neveléstudományi konferencián beszélt csütörtökön. Elmondta, a jövőben megteremtik annak feltételeit is, hogy a közoktatási intézmények lízingelhessenek is számítástechnikai eszközöket. Az Oktatási Minisztérium elképzelései szerint digitális palatábla-program is indulna: a laptopoknál kisebb teljesítményű, 60-70 ezer forint értékű eszközöket fejlesztenének ki, amelyeken a gyerekek a tananyagokat tárolni tudnák.

A szaktárca azt tervezi, hogy 2006-ig a közoktatási intézményekbe 120-130 ezer új multimédiás számítástechnikai eszköz kerülhet. Magyar Bálint kifejtette, hogy az oktatási informatikai reformok sikere az infrastruktúra mellett a tanárok felkészültségén, motiváltságán is múlik. A miniszter azt is megemlítette, hogy 2004 tavaszán tízezer pedagógus vett részt ilyen jellegű továbbképzésben, 2006-ig pedig 40 ezer pedagógus kompetenciaközpontú továbbképzése valósul meg eszközvásárlási támogatással.

A miniszter szólt a Sulinet Digitális Tudásbázis kialakításáról is. Közölte, minden műveltségi területet, minden iskolai évfolyamot lefedő elektronikus tananyagbázis létrehozása a cél. Első lépésként a 7-12. évfolyam közismereti tárgyainak digitális tananyagai jelennek meg, az év végéig nyolc tantárgyból és mintegy 200-300 ezer tananyagelemből fog állni a rendszer. A tudásbázis részét képezik demonstrációs filmek, animációk, kiegészítő adatbázisok, tananyag-óravázlatok. Magyar Bálint szerint ezáltal a tanárok számára is sokszínűvé válhat az oktatás, és a diákok egyéni tanulását, órai munkáját is segíti a tudásbázis.

KAPCSOLÓDÓ CIKK