Egyes források ősi démonként írják le, mások olyan ikonként, aki a pogányok egyik legsötétebb istensége lett. Lilith a világ legrégebbi ismert démonjainak egyike, gyökereit a híres Gilgames eposzban, a Bibliában és a zsidó Talmudban is megtalálhatjuk.

Lilith közismerten egy régi sumer istenség, aki többek közt a nagy magasságok szelének istennője. A világ teremtésében játszott  mitikus szerepe homályos, de annyi bizonyos, hogy végül gonoszsága miatt száműzték az édenkertből.

Érzékiség, szabadság és terror

A zsidó hagyományban Lilith az egyik leghírhedtebb démon, de más források bizton állítják, hogy Isten – Ádámhoz hasonlóan – őt teremtette a világ első nőjeként.

Lilith személyében spirituális testet öltött az érzékiség a szabadságForrás: commons.wikimedia.org

A folyamatban azonban akadt egy fontos különbség: Lilith életrekeltésénél tiszta por helyett állítólag piszkot és maradékokat használt a teremtő.
Lilith neve hagyományosan „éjszakát" jelent, és személyében spirituális testet öltött az érzékiség, a szabadság, de a terror is" – írja a History.com – „Héberül a l-y-l is az éjszakát jelenti, sumér nyelven pedig titkos tudást, szelet, szellőt, felhőt, bajt, betegséget, bűnt, sőt őrületet, bolondságot is kifejezett."

Az éjszaka királynőjeként is aposztrofáltákForrás: en.wikipedia.org

Ennek a párja az akkád lillu (szó szerinti fordításban szintén őrület, bolondság a jelentése), azonban szoros kapcsolatban van a lilû szóval, ami egyértelműen démont jelent.

A sumérok ősi bestiája

Az ókori Kelet egyik legismertebb, legnagyobb hatású mitológiai eposza, a Gilgames is említi a szél szellemét, illetve az éjszaka démonát.

Az ősi istenség a Gilgames eposzában is megjelentForrás: en.wikipedia.org

Mindez pedig időszámításunk előtt a 22. században történhetett. Lilith nevét alapos kutatás után a XII. táblán találhatjuk, amit azonban csak később, időszámításunk előtt 600-ban adtak hozzá az eredeti szöveghez akkád és az újasszír fordításban.

A világ első asszonya emellett feltűnik a varázslatos sumér történetekben is, ahol egy csodatévő fa koronájaként ábrázolják.

Máshol inkább egyfajta bestiaként láthatjuk, bár a kutatók még ma is vitatkoznak azon, hogy a személye egy valódi démont vagy inkább a sötét istenségét jelenthette-e.

Egyes hitvilágban a sötétség istenségei közé soroljákForrás: pexels.com

Az azonban teljesen nyilvánvaló, hogy személye a sumér boszorkányság hitéhez kapcsolódott.

Ellenőrizhetetlen és veszélyes lény

A zsidó irodalom legnagyobb és egyértelműen legfontosabb tematikus rendszerbe foglalt gyűjteményében, a zsidóság enciklopédiájában, a Talmudban például sötét léleknek nevezték, aki nem ismer semmilyen korlátot, és igen veszélyes szexuális kisugárzással rendelkezik.

A zsidó Talmudban veszélyes kisugárzású lényként írták leForrás: pxhere.com

Ahogy írták, képes volt saját magát megtermékenyíteni és ezáltal több száz démon anyjává válni.

Lilith nevét ismerték a hettiták, az egyiptomiak, a görögök, az izraeliták és a rómaiak is. Később „átköltözött" az északi népek köztudatába.

Az első vámpírtörténetek is Lilith nevéhez fűződnekForrás: en.wikipedia.org

Ő képviselte a káoszt, a szexualitást, és hittek abban, hogy képes elvarázsolni az embereket. Hozzá kapcsolódnak az első vámpírtörténetek is.

Ő lehetett a bibliai Ádám első társa

Lilith megjelenik a Bibliában, megtalálhatjuk Ézsaiás 34:14 könyvében, amely az Éden pusztulását írja le.

A kezdetektől fogva ördögi lélekként, tisztátalan és veszélyes lényként emlegetik.

 

Isten Lilithet szánhatta Ádám társául az ÉdenkertbenForrás: en.wikipedia.org

A könyv szerint Isten egyszerre teremtette meg őt és az első férfit, Ádámot. Első este magához hívatta, és elmagyarázta neki, hogy Ádám alárendeltje lesz. Ám az erős és független Lilith nagyon szeretett volna a férfival egyenlő lenni és nem fogadta el, hogy „kevésbé fontos”. Lázadó természetét az magyarázza, hogy az anyag, amiből őt formázták, a bukott arkangyal, Samael nyálával volt megmérgezve. Hazudni azonban nem akart Ádámnak, ezért inkább jól összeveszett vele.

Lilith nem szeretett volna az első férfi, Ádám alárendeltje lenniForrás: commons.wikimedia.org

Elhagyta az Édent és a sivatagba ment, ahol a mítosz szerint több ezer keveréklénnyel egyesült és több ezer gyermeket hagyott maga után.

Ádám ezután nagyon magányosnak érezte magát és ezt el is panaszolta Istennek, aki ezért megteremtette a férfi oldalbordájából Évát.

Mindenki félt tőle

Miután Liith nem evett a Tudás Fájának gyümölcséből, ezért halhatatlan maradt.

A zsidó mitológiai szerint mindenki félt Lilith alakjától, aki gyerekeket öltForrás: en.wikipedia.org

A zsidó mítoszok szerint a nő volt az utolsó angyal a tíz szentségtelen sefirot közül. 

(A hagyomány szerint a Szefira szó szerint zafírt vagy felszikrázó fényt vagy Isten belső arcát jelenti) Mindenki félt tőle, és joggal. A legendák szerint Lilith gyermekeit Isten megbüntette, amiért ellenszegült az akaratának (a végrehajtók, Sanvai, Sansanvi és Semangloph angyalok voltak).

Több történet erős és független nőként ábrázoltaForrás: en.wikipedia.org

Bosszúból a nő az emberek gyermekeit ölte meg, akik csupán úgy védekezhettek a mészárlás ellen, ha pentagrammákat akasztottak a bölcsőkre. Több történet azonban tanult, erős asszonyként ábrázolja.

Megint más mítosz szerint Isten korlátlan hatalmat, valamint szárnyakat adott neki,  amelyek segítségével elrepült az Édenből.

 

A modern pogányok és feministák ikonja

Napjainkban Lilith számtalan feminista csoport szimbólumává vált, a női szabadságot jelképezve.

A feminizmus egyik legerősebb szimbólumát Lilith jelentiForrás: pexels.com

Sokan Lilithben látják a bibliai Éva ellenhősnőjét, aki nem vetette alá magát a patriarchális hagyományoknak.

A Wicca vallás hagyományos szempontból leginkább duoteistának tekinthető - ez azt jelenti, hogy két Istenséget tisztelForrás: pl.wikipedia.org

Az 1950-es években az  újpogány wicca vallás követői is imádták. Több művész múzsaként tekintett rá, és népszerű motívumot jelentett számos művészeti valamint irodalmi alkotásban. A reneszánsz korban Michelangelo félig asszonyként, félig kígyóként ábrázolta. Sokan a Tudás fájával együtt festették vagy rajzolták meg, amely tovább növelte a hírnevét.

Dante Gabriel Rosetti angol festő is többször festette meg Lilith alakjátForrás: commons.wikimedia.org

Lilith megjelent Dante Gabriel Rosetti képén is, ahol a világ legszebb lényeként ábrázolta a művész. Lewis C. S. Narnia krónikája című könyvében Lilith alakját felhasználva teremtette meg a Fehér Boszorkányt.

Narnia krónikájában a fehér boszorkány alakja Lilithet mintázzaForrás: flickr.com

Lilith egyszerre volt gyönyörű, ám kegyetlen és veszélyes is.

A független nők istennője

A pszichológiában Éva jelképezi az anyaságot, a szerénységet és az engedelmességet, Lilith pedig az érzékiséget, a szenvedélyt és a szexualitást.

Éva az emberiség ősanyja a teremtéstörténet első változatábanForrás: commons.wikimedia.org

Megjelent azonban néhány kevésbé romantikus megközelítésben is.

James Joyce például az abortusz patrónusaként ábrázolta, és a független nők istennőjeként ünnepelte.

Lilith neve megjelent Izrael nemzeti írni-olvasni tudást népszerűsítő programjában, de egy zsidó női magazin is címadójának választotta.

Az egyik zsidó magazin is Lilith nevét választotta címekéntForrás: pinterest.com

Több, az ősi mitológiához kapcsolódó feminista irodalom számtalan alkalommal írt róla.

A kutatók azonban a mai napig nem tudják eldönteni, hogy valóban létezett vagy személyét csupán figyelmeztetés gyanánt találták ki, hogy megmutassák, mi történhetne, ha a nők valóban ennyi erőt kapnának.