Trójai ki kicsoda

Vágólapra másolva!
A Trója című film megtekintése előtt nem árt előre tudni, hogy a szereplőket milyen szándékok vezérlik, hogy kivel mi történt korábban, vagy hogy kiről mit gondolnak és terveznek a játékos görög istenek. Ez a rövid karakterleírás segíthet a megértésben és a film akadálytalan élvezetében. A trójai háború története az Iliász nyomán, lássuk hát, ki kicsoda a görög mitológiában.
Vágólapra másolva!

Péleusz phthiai király és Thetisz istennő fia. Anyja a sarka kivételével egész testét sebezhetetlenné tette. Testi erő, férfias szépség, harci ügyesség és lelki nemesség dolgában mindenkit felülmúlt, és szinte babonás rettegést keltett az ellenség soraiban. A trójai háború tizedik évében a sereg vezére, Agamemnón, aki harci sikerei miatt féltékeny volt rá, súlyosan megsértette, mire ő visszavonult a hadakozástól. Mindeközben unokafivére, Patroklosz Akhilleusz fegyverzetében harcolt és halt meg a csatában. Ezután Héphaisztosz isten új fegyverzetet készített neki, és párviadalban legyőzte Hektórt, a trójaiak vezérét, Párisz fivérét. Priamosz éjnek idején felkereste, hogy fia holttestét kikérje tőle, melynek Akhilleusz eleget is tett. Apollón istennel is szembeszállt, aki útját állta Trója kapujában, mire a haragvó isten úgy irányította Parisz nyilát, hogy az a hőst sarkán találta. Testét máglyán temették el, Patrokloszéval együtt. A Trója feletti végső győzelem kiemelkedő figurája végül Akhilleusz fia, Neoptolemosz lett.

Parisz - Orlando Bloom


Trójai királyfi, Priamosz és Hekabé fia. Anyja jósálmot látott, hogy születendő gyermeke Trója vesztét fogja okozni, ezért csecsemőként egy pásztorra bízták, hogy végezzen vele, de az felnevelte saját fiai közt. Erős és bátor férfivá serdült, ezért Alexandrosznak, a férfiak védelmének nevezték el. Az istenek megbízásából Hermész őt kérte fel, hogy eldöntse Héra, Helené, vagy Aphrodité-e a legszebb. Erisz almáját Aphroditénak adta, mert a legszebb földi nő, Helené szerelmét ígérte neki. Párisz megszöktette Helenét, Menelaosz király feleségét, s mikor Trójába értek, feleségül vette. Mindezzel a tíz évig elhúzódó trójai háborút indította el, melyben Akhilleusz halálát az ő nyílvesszeje okozta, végül őt magát is nyíl ölte meg.