Barátok közt nehéz a cégvezetés

Vágólapra másolva!
A kisebb létszámú cégeknek alapbázisa sokszor egy-egy baráti közösségből alakul ki, ahol a formális vezető nehezen alakítja ki a szervezethez szükséges hierarchiát. Esetleg nem is tudja felvállalni a fölérendelt szerepet, és így súlyos feszültségeket gerjeszthet. Pszichológus szakértőnk szerint alternatív megoldásként szóba jöhet a vezető páros: egy szakmai irányító, és egy, a csapatot érzelmi síkon támogató-kezelő másik vezető együttműködése.
Vágólapra másolva!

Egy csapat összetartása, irányítása igen összetett feladat. Ezt mindenki megtapasztalhatja, aki hasonló pozícióba kerül. A demokratikusnak nevezett vezetői magatartás fedheti a különböző helyzetekben adódó döntésképtelenséget is. A feladatok "delegálása" hasonlóképpen a feladatáthárítás álcája lehet. A vezető pozícióba kerülő személynek a csapat belső életét is irányítana kell, konfliktushelyzeteket kell kezelnie, ellentmondó érdekviszonyokat kell összeegyeztetnie. Mint vezető mindenképpen neki kellene meghatároznia a követendő irányt. És ami a legnehezebb: a legbarátságosabb, legemberibb főnök is "főnök marad": ellenőrző-számon kérő feladatkörrel rendelkezik, és gyakran érdekellentétbe kerül a többiekkel, ami az indulatok kereszttüzébe sodorja. Fel kell vállalnia, hogy olyan döntéseket is hoz, amelyek a többieknek éppen nem tetszenek. Mindig akadnak irigyei vagy riválisai is.

A felettesi szerep az azt betöltő személytől függetlenül kötelez: a főnök-beosztott viszony sosem teljesen szimmetrikus. Mindig jelen van valamilyen mértékű függőség, alárendeltség. A kisebb létszámú cégeknek alapbázisa sokszor egy kisebb szakmai vagy baráti közösség gazdasági társulása. Többnyire egyforma iskolai végzettségű, hasonló szakmai célkitűzéssel rendelkező emberek csoportja. A kinevezett, formális vezető ebben az esetben nehezen alakítja ki a szervezethez szükséges hierarchiát. Esetleg nem is tudja felvállalni, már a kezdő helyzet miatt sem a fölérendelt szerepet. Az ebből fakadó ellentmondások kezeléséhez szintén egy határozottan fellépő felettesre lenne szükség, akinek szándékában áll rendeznie a személyek közötti, csoporton belüli helyzetet. Alternatív megoldásként szóba jöhet a vezető páros: egy szakmai irányító és egy, a csapatot érzelmi síkon támogató-kezelő másik vezető együttműködése. Ez esetben a hatékonyság szempontjából optimális csoportszerkezet alakulhat ki.

Mihály történetében utalásokat találunk arra nézve, hogy nem készült fel a vezetésre. Kompetenciái inkább szakmai jellegűek voltak. A szakmai-logikai jellegű helyzetmegoldás nem feltétlenül jár együtt az emberi helyzetek kezelésének képességével. Amenynyiben ennek a két oldalnak a fejlődése nem arányos egymással, a vezető erején felül terhelődik, hiszen ha nem is szakmai szempontból, de túlvállalja magát. Ezért naponta azzal az érzéssel kell megküzdenie, hogy nem tud megbirkózni a rá nehezedő feladatokkal. A csoport hatékonysága csökkenhet, a munkatársak közérzete romlik. A következetlen, egymásnak ellentmondó, hangulatilag meghatározott, ésszerű alapokon nem indokolható viszonyulás a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság érzetét kelti. Ez erősen kihat a szakmai tervekre is: sok kérdés "erőből" dől el, a "ki kerekedik ki fölé" elv alapján. A fenti történet alakulásában sok múlik azon, hogy Mihály mennyire tud elfogadni egy társvezetőt, illetve mennyire tudja elfogadni azt, hogy az ő képességeinek is van határa. Mennyire tekinti munkatársait partnereknek, illetve inkább csak az ő céljait kiszolgáló eszközöknek? Hajlandó-e tanulni a történtekből, és szeretné-e levonni a megfelelő tanulságokat, amelyek mentén azután megváltoztathatja a saját viszonyulását és a cégének a szerkezetét. Kapcsolatba kerül-e olyan emberekkel, akik függetlenek az ő életétől, és képesek rávilágítani olyan pontokra, amelyeket ő az érzelmi érintettsége miatt nem láthat? Egy harminc-negyven fős csapat már feltétlenül valamilyen szakmai tagolódást és valamilyen szintű humánstratégiát, csoportkezelési tudatosságot kíván meg. Mihálynak mindenképpen kezelnie kellene azt a kérdést is, hogy egy eredetileg egyenrangú társakból álló közösség vezetője lett. A kisebb közösségeknek pedig egyébként is jellemzője, hogy a nagyobb személyes közelség miatt intenzívebbek az érzelmek, a harcok, az esetleges elégedetlenség hullámai is.

(Magyar Hírlap)