Eg�sz napi er�teljes emelked�s jellemezte a Budapesti �rt�kt�zsde ir�nyad� mutat�j�t, a BUX-indexet az �nnepek ut�ni els� keresked�si napon. B�r a forgalom az �ves �tlagn�l mintegy 6 milli�rd forinttal volt magasabb, a m�lt h�t nagy nyertesei kedden is rekordokat d�ntve h�zt�k fel a BUX-ot.

A h�sv�ti �nnepek ut�n az elm�lt h�t els� keresked�si napj�hoz hasonl�an ism�t optimizmus �s v�teli nyom�s volt jellemz� a Budapesti �rt�kt�zsd�re kedden. B�r a forgalom elmaradt a m�lt h�ten tapasztalt 20 milli�rd forintot megk�zel�t� szintekt�l, az �tlagn�l 6 milli�rd forinttal volt magasabb, t�bb r�szv�ny pedig ism�t cs�csot d�nt�tt. A t�zsde ir�nyad� mutat�ja, a BUX 3,23 sz�zal�kot emelkedett, �s �j cs�cson, 11 760 ponton z�rt.

Forr�s: B�T
Emelked�s eg�sz nap

Az OTP-pap�rjai kiemelked�en, 5,5 sz�zal�kkal 4379 forinton z�rt�k a keresked�st, a 16 milli�rd forintos �sszforgalomb�l 6,4 milli�rd forintot tett ki ad�sv�tel�k. Ez soha nem l�tott szint.

A Mol-r�szv�nyek �rfolyama is er�teljesen, 3,5 sz�zal�kkal emelkedett, �s 4,5 milli�rd forintos forgalom mellett 7930 forinton z�rt, ami szint�n cs�csnak felel meg. A Mat�v r�szv�nyeinek �rfolyama is sz�pen 3,1 sz�zal�kkal emelkedett, �s 2,8 milli�rd forintos forgalom mellett 960 forinton z�rt.

A friss BUX-kosaras - az elm�lt id�szak egyik legnagyobb emelked�s�t produk�l� - FHB-r�szv�nyek tov�bb folytatt�k sz�rnyal�sukat, �s b�r napk�zben 8905 forintot is �rtek, z�r�skori szintet tekintve ism�t cs�cs�rt�ken, 2,4 sz�zal�kkal dr�gulva 8900 forinton fejezt�k be a keresked�st.

A kisebb pap�rok k�z�l az Antenna Hung�ria r�szv�nyeinek �rfolyama emelkedett, a p�ntekre �sszeh�vott k�zgy�l�s h�r�re, ahol a t�rsas�g megszavazhatja a 100 forintos osztal�kot, illetve, egyesek szerint d�nt�s sz�lethet a privatiz�ci�s folyamatr�l is. A Nabi-r�szv�nyek �rfolyama is jelent�sen, 9,3 sz�zal�kkal emelkedett, �s 1230 forinton z�rt kedden.