Forinter�s�d�sre �s reformokra sz�m�t a GKI

2006.02.27. 7:15

Magyarorsz�g ad�si meg�t�l�s�nek roml�sa ellen�re, a forint er�s�d�s�re sz�m�t az Erste Bank egy�ttm�k�d�s�vel k�sz�lt, legfrissebb el�rejelz�s�ben a GKI Gazdas�gkutat� Rt.� A progn�zis�k�lts�gvt�si reformokat �s a jegybanki alapkamat tov�bbi cs�kkn�s�t is val�sz�n�s�ti az idei �vben.

A GKI Gazdas�gkutat� Rt.legfrissebb el�rejelz�se szerint id�n, �tlagosan 248 forintot kell fizetni egy eur��rt. Ennek megval�sul�s�hoz a forint jelent�s �s tart�s er�s�d�se sz�ks�ges a jelenlegi 253-254 forint k�r�li �rfolyamszinthez k�pest.

Elemz�k elt�r� el�rejelz�seket adnak a forint �rfolyam�nak v�rhat� alakul�s�r�l, miut�n a Moody's Investors Service szerd�n, a roml� k�lts�gvet�si helyzetre hivatkozva, a kor�bbi stabilr�l lemin�s�t�st val�sz�n�s�t� negat�vra rontotta Magyarorsz�g A1 oszt�lyzat� k�z�p-, �s hossz�t�v� forint- �s devizaad�ss�g�t.

A devizakeresked�k "hirtelen fell�ngol�snak" nevezt�k a forint �rfolyam�nak szerda esti, hirtelen zuhan�s�t �s hosszabb t�von. nem sz�m�tanak tart�s �s jelent�s gyeng�l�sre.

Duronelly P�ter, a Budapest Alapkezel� Rt. befektet�si vezet�je viszont �gy v�li, a k�vetkez� napokban tov�bb gyeng�lhet a forint. Az elemz� kor�bbi bejelent�sekn�l er�teljesebb hat�sra sz�m�t, mert a Moody's d�nt�se egy "ingatagabb t�kepiaci k�rnyezetben" sz�letett. �gy az nagyobb hat�ssal lehet a piacokra, mint a kor�bbi d�nt�sek.

A Dresdner Bank londoni befektet�si r�szleg�nek elemz�i, a c�g szerda este kiadott gyorselemz�sben, r�vid t�von ugyan nem sz�m�tanak �rdemi, jelent�s forintgyeng�l�sre, az �v v�g�re viszont az eur� 270 forintos �rfolyam�t j�solj�k.

Jeff Gable, a Barclays Capital londoni befektet�si h�z t�rs�gi strat�g�ja viszont �gy v�li, min�l t�bb ilyen hitelmin�s�t�i l�p�s t�rt�nik, ann�l kisebb a hat�s. A Fitch decemberi lemin�s�t�s�re m�g nagyot mozdult a piac, szerinte a Moody's-bejelent�snek sokkal korl�tozottabb piaci hat�sa lesz.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank makroelemz�je szerint a forintgyeng�l�s tart�ss�g�t els�sorban a nemzetk�zi kock�zatv�llal�si hajland�s�g v�ltoz�sa hat�rozza meg. Szerinte, ha az cs�kken, akkor a hat�s tart�s lesz, ellenkez� esetben viszont nem.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK