Hozamot is garant�l a leg�jabb Budapest-alap

2006.08.02. 16:57

Dupla Trend n�ven �j, z�rtv�g� befektet�si alapot ind�t a Budapest Alapkezel�. Az alap jellemz�je, hogy a portf�li�j�ban szerepl� indexek cs�kken�se eset�n is fizet hozamot.

A Budapest Dupla Trendben elhelyezett t�ke nagyobb h�nyad�t az Alapkezel� kock�zatmentes eszk�z�kben helyezi el.� Fennmarad� r�sz�n pedig, a bet�telhelyez�s �s a k�lts�gek levon�sa ut�n, �gynevezett �sszetett opci�s strukt�r�t v�s�rol, mely 3 piaci szegmens term�keire sz�l.
A hozam m�rt�k�t az �rupiacok (olaj, r�z, nikkel), az euroz�na ingatlanpiaca (EPRA Eurozone Index), valamint az eur�pai, amerikai �s t�vol-keleti r�szv�nypiacok (S&P 500, DJ Euro Stoxx 50, Nikkei-225 indexek) m�k�d�se hat�rozza meg.

Az alap portf�li�j�ban 7 t�kepiaci eszk�z szerepel egyenl� s�llyal. Ezek emelked�se �s cs�kken�se egyar�nt hozamot eredm�nyez az �gyfeleknek, amennyiben az indexek t�bbs�ge, a futamid� alatt legal�bb 4 sz�zal�kot emelkedik vagy ugyanennyit cs�kken.

A h�rom�ves futamidej� alap 10 ezer forintos n�v�rt�k� befektet�si jegyeinek jegyz�si id�szaka j�lius 31-�t�l, augusztus 18-�ig tart, �gy az �gyfelek - a jegyek visszav�lt�s�nak id�pontj�t�l f�ggetlen�l - mentes�lnek a szeptemberben bevezet�sre ker�l�, 20 sz�zal�kos kamatad� megfizet�se al�l. Az Alapkezel� a legkisebb befektethet� �sszeget 10 ezer forintban hat�rozta meg.