Nagy �talakul�s el�tt az eur�pai t�kepiacok

2006.11.23. 12:47

A Budapesti �rt�kt�zsde vezet�i rem�lik, hogy az uni�s t�zsd�kre v�r� v�ltoz�sokra pozit�van reg�l majd a B�T. A felk�sz�l�s m�r megkezd�d�tt.

Az uni�s tagorsz�gok t�kepiacai �ri�si v�ltoz�s el�tt �llnak a k�vetkez� �vekben, r�szben a j�v� novemberben hat�lyba l�p�, egys�ges uni�s szab�lyoz�s miatt - mondta Mohai Gy�rgy, a B�T vez�rigazgat�-helyettese a Magyar P�nz�gyi �s T�zsdei Almanach XVI. �vfolyam�nak bemutat� sajt�t�j�koztat�j�n.

Mohai Gy�rgy hangs�lyozta, ma m�g neh�z megj�solni az �j szab�lyok hat�s�nak m�rt�k�t �s idej�t. Egyes v�lem�nyek szerint a v�ltoz�sok azonnal megindulnak 2008-t�l, mindenesetre a felk�sz�l�s megkezd�d�tt.

P�ldak�nt eml�tette a legjobb gyakorlat folytat�s�nak k�vetelm�ny�t, az ehhez sz�ks�ges inform�ci�szolg�ltat�s, illetve m�r�s biztos�t�s�t, valamint azt, hogy megsz�nik a befektet�si szolg�ltat�k t�zsdek�nyszere. Tov�bbi v�ltoz�st eredm�nyez szavai szerint az eur�pai �s az amerikai t�zsd�k k�z�tt l�trej�v� "h�d", azzal, hogy az amerikai b�rz�k "bev�s�rolnak" Eur�p�ban.

A vez�rigazat�-helyettes szerint a magyar befektet�k a v�ltoz�sokkal nem j�rnak rosszul, hiszen sz�lesebb palett�b�l v�laszthatnak majd. Ugyanakkor felh�vta a figyelmet arra, hogy a n�vekv� k�n�lat egyben k�r�ltekint�bb d�nt�seket is ig�nyel, mivel a tranzakci�k lebonyol�t�si k�lts�gei k�z�tt jelent�s a k�l�nbs�g.

Megjegyezte, rem�li, s�t j� es�lyt l�t r�, hogy megv�ltozik a jelenlegi trend - arra utalva, hogy az id�n h�rom kisebb c�g t�zsdei bevezet�se mellett, h�rom k�zepes c�g hagyta el a B�T-et.

A sajt�t�j�koztat�n bemutatott Magyar P�nz�gyi �s T�zsdei Almanach leg�jabb kiad�sa a magyar p�nz�gyi int�zm�nyrendszer eg�sz�t fel�leli, mintegy ezer t�rsas�g adatai mellett elemz�seket is tartalmaz. Els� �vfolyam�t 1990 tavasz�n jelentette meg a k�tetet kiad� TAS-11 Kft, az�ta 72 magyar �s angol nyelv� k�tetben jelent meg.

KAPCSOLÓDÓ CIKK