Kir�ly J�lia lesz az �j MNB-aleln�k

2007.06.04. 17:07

Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank eln�ke Kir�ly J�li�t javasolja az MNB aleln�k�nek. A jegybank jelenlegi aleln�kei k�z�l ez �v j�lius 2-�val j�r le Auth Henrik �s Adamecz P�ter aleln�ki mand�tuma, �gy a jelenleg 13 tag� monet�ris tan�cs Kir�ly J�li�val kieg�sz�lve 12 tag� lesz.

Az �j aleln�k feladatk�re a p�nz�gyi stabilit�si, a p�nzforgalmi, az emisszi�s, valamint a piaci kock�zatkezel�si szakter�letek fel�gyelete. A jel�lt szem�ly�vel a minisztereln�k egyet�rt, �s felterjeszti a k�zt�rsas�gi eln�knek kinevez�sre. A jegybank jelenlegi aleln�kei k�z�l ez �v j�lius 2-�val j�r le Auth Henrik �s Adamecz P�ter aleln�ki mand�tuma.

Kir�ly J�li�t, aki jelenleg a Nemzetk�zi Bank�rk�pz� K�zpont vez�rigazgat�ja, kor�bban piaci �s korm�nyk�zeli inform�ci�k alapj�n a jegybankeln�ki posztra is es�lyesnek tartott�k.

Kir�ly J�lia a K�zgazdas�g-tudom�nyi Egyetem elv�gz�se ut�n a K�zponti Statisztikai Hivatalban �s a Tervhivatalban dolgozott modellez�k�nt, majd 1988-ban, alap�t�sakor csatlakozott a Nemzetk�zi Bank�rk�pz� K�zponthoz, amelynek 1999 �ta egyik vez�rigazgat�ja, 2003 �ta egyik tulajdonosa. Igazgat�s�gi tagja volt t�bbek k�z�tt a Magyar Hitelbanknak (1995-ben), a K��s H Banknak (2000-ben), valamint a Postabank eln�ke volt a hitelint�zet sikeres privatiz�ci�ja idej�n (2003-ban).�

A�jel�lt a k�zgazdas�gtudom�ny kandid�tusa, sz�mos szakmai foly�iratban jelentek meg �r�sai, a Budapesti Corvinus Egyetem c�mzetes egyetemi tan�ra. Kutat�si ter�lete a p�nz�gyi kock�zatok kezel�se, valamint a monet�ris politika.�

Simor Andr�s kor�bban m�r jelezte: a jegybankt�rv�ny folyamatban l�v� m�dos�t�sa szerint, ha az Orsz�ggy�l�s is egyet�rt majd a m�dos�t�ssal, az MNB-nek a j�v�ben k�t aleln�ke lesz. Az MNB m�sik aleln�ki posztj�ra Simor Andr�s Karvalits Ferencet javasolta, akit a minisztereln�k szint�n t�mogat�sra �rdemesnek tal�lt, �s akit a k�zt�rsas�gi eln�k m�r ki is nevezett.

A jegybank jelenlegi aleln�kei k�z�l ez �v j�lius 2-�val j�r le Auth Henrik �s Adamecz P�ter aleln�ki mand�tuma, �gy a jelenleg 13 tag� monet�ris tan�cs Kir�ly J�li�val kieg�sz�lve 12 tag� lesz.

A Magyar Nemzeti Bank kezdem�nyez�s�re az Orsz�ggy�l�s m�r t�rgyalja a korm�ny �ltal el�terjesztett jegybankt�rv�ny-m�dos�t�st, amely racionaliz�lja a jegybank m�k�d�s�t, k�z�pt�von 5-7 f�re cs�kkenti a monet�ris tan�cs tagjainak �s k�t f�re az MNB aleln�keinek sz�m�t. (Legut�bb 2004 v�g�n v�ltozott a jegybankt�rv�ny. Akkor a m�dos�t�s nagy vit�t v�ltott ki azzal, hogy a monet�ris tan�cs l�tsz�m�t az akkori kilenc helyett legfeljebb tizenegyre emelte, egyben nagyobb szerephez juttatta a tagok kinevez�s�ben a minisztereln�k�t.)

A jelenleg m�g 13 tag� monet�ris tan�csnak Simor Andr�s jegybank eln�k mellett bels� tagja a nemr�g kinevezett MNB-aleln�k Karvalits Ferenc �s a k�t t�voz� aleln�k, Adamecz P�ter, illetve Auth Henrik.

A monet�ris tan�cs k�ls� tagjai: B�nfi Tam�s, Bihari P�ter, Bihari Vilmos, Cs�ky Csaba, Hardy Ilona, K�d�r B�la, Kopits Gy�rgy, Nem�nyi Judit, Oblath G�bor.

[origo]/MTI

KAPCSOLÓDÓ CIKK