�jabb ment�akci� az eur�pai jegybankokt�l

2008.09.22. 21:07

H�tf�n is sokmilli�rdos likvidit�si (fizet�k�pess�get fenntart�, p�nzb�s�get teremt�) seg�ts�get ny�jtottak a nyugat-eur�pai jegybankok a bankszektornak, de m�s t�rs�gekb�l is �rkeztek h�rek ment�akci�k terveir�l.�

Az eur�pai jegybanki p�nz�gyi t�mogat�s, azaz r�vid lej�rat� hitelakci� - amiben az EKB, a brit �s a sv�jci jegybank k�zrem�k�d�tt - �sszegben 76 milli�rd doll�rnyi lehetett, amihez mindek�zben az amerikai Fed tov�bbi 20 milli�rd doll�rral assziszt�lt.

A jap�n jegybank a h�rek szerint szerd�n tervez hasonl� akci�t �s Oroszorsz�g, valamint az Egyes�lt Arab Em�rs�gek is besz�llna a glob�lis bankszektort ment� akci�ba. Az EKB-val kapcsolatban 40 milli�rd eur�nyi egynapos hitelt eml�tenek a jelent�sek, m�gpedig 3,25 sz�zal�kon, azaz a p�nteki 3,5 sz�zal�k alatt.

T�bbet akartak a bankok

A banki ig�nyek mindazon�ltal az �sszeg k�tszeres�t is meghaladt�k, elemz�i v�lem�ny szerint ebben igencsak kifejez�dik aggodalmuk a glob�lis bankrendszer �llapot�t illet�en.

A Bank of England akci�ja 26 milli�rd doll�rt �rintett, eredetileg 40 milli�rdr�l lett volna sz�. A sv�jci jegybank 10 milli�rd eur�val szerepelt a likvidit�st v�d� m�veletben h�tf�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK