Kis gyeng�l�ssel kezdte az �vet a forint

2009.01.05. 17:46

Az eur�t 267,02/20 forinton jegyezt�k h�tf�n d�lut�n n�gy �rakor a budapesti bankk�zi kereskedelemben, 0,94 sz�zal�kkal gyeng�bb forint �rfolyamon a m�lt �vi 264,50/75 forintos utols� jegyz�shez k�pest.

A m�lt �v utols� napja �ta a nemzetk�zi keresked�sben 263 �s 267 forint k�z�tti szinteken sz�lettek k�t�sek. Az eur�/forint �rfolyam egy�bk�nt az okt�ber v�gi megr�zk�dtat�s �ta egy j�l kirajzol�d� s�vban, 260 �s 270 forint k�z�tt hull�mzik - mondt�k el devizapiaci keresked�k az MTI-nek.

Az eur� 265,80 forintos �rfolyamon nyitott h�tf�n, napk�zben a jegyz�s 265,15 �s 268,20 forint k�z�tt v�ltozott. A piacot az eur�/doll�r �rfolyam alakul�sa, �s az ezzel kapcsolatos doll�r-forint poz�ci�rendez�sek mozgatt�k a keresked�k szerint. A nemzetk�zi devizapiacokon er�teljesen emelkedett a doll�r �rfolyama.

A reggel m�g er�s�d� forint �rfolyam�ra, a mai nem kamatd�nt� monet�ris tan�csi �l�s ellen�re, sz�les k�rben v�rt rendk�v�li kamatcs�kkent�s eshet�s�ge nyomta r� a b�lyeg�t. �gy t�nik, a piac tov�bbra is be�razza a k�vetkez� kamatv�g�sst, annak ellen�re, hogy ma nem ny�ltak az alapkamathoz - �rta napi elemz�s�ben S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je.

Tov�bbi nagyar�ny� eur�val szembeni forintgyeng�l�st viszont nem v�runk az elk�vetkez� napokban. A doll�rral szemben a v�rakoz�soknak megfelel�en 195-ig gyeng�lt a forint a doll�r sz�rnyal�sa miatt - itt m�g lehetnek meglepet�sek - tette hozz� az elemz�.

Az Eur�pai K�zponti Bank 1,3582 doll�rban �llap�totta meg az eur� referencia�rfolyam�t h�tf�re, a p�nteki (janu�r 2-i) 1,3866 doll�r ut�n. Budapesten a doll�rt d�lut�n 195,90/196,05 forinton jegyezt�k, a leger�sebb doll�r �rfolyam pedig 197,50 forint volt. Az elm�lt �v v�gi utols� doll�rjegyz�s 189,50/190,00 forint volt.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza�rfolyam-jegyz�se alapj�n egy sv�jci frank 176,40 (2008 utols� napj�n 177,78) forint, 100 jap�n jen pedig 209,02 (208,23) forint.

Az �llampap�rok m�sodpiac�n viszonylag �l�nk kereslet volt tapasztalhat� az egy- �s h�rom�ves lej�rat� pap�rok ir�nt, melyek hozamai 5-10 b�zisponttal cs�kkentek az elm�lt �v utols� het�ben tapasztalt hozamokhoz k�pest.

KAPCSOLÓDÓ CIKK