Gyeng�ltek a vezet� New York-i t�zsdemutat�k p�nteken. A legsz�lesebb mer�t�s� t�zsdeindex, az S&P 500�tizenk�t �ves m�lypontj�ra jutott a Bloomberg h�r�gyn�ks�g szerint.�A Dow Jones index�pedig febru�r h�napban m�g sosem vesztett annyit, mint id�n: 12 sz�zal�kot. A Dow Jones 1997-es, az S&P 1996-os szintre esett vissza. Mindebben szerepet j�tszott a Citigroup zuhan�sa, az �ri�sbank r�szleges �llamos�t�sa, �s a zuhan� amerikai GDP-r�l sz�l� adatok nyilv�noss�gra ker�l�se.

A technol�giai pap�rokkal tel�tett Nasdaq Composite index 0,98 sz�zal�k (13,6 pont) cs�kken�ssel 1378 ponton fejezte be a napot. A 30 vezet� ipari r�szv�ny DJIA mutat�ja 1997 m�jusa �ta legalacsonyabb szinten, 7063 ponton z�rt 1,66 sz�zal�k (119 pont) hanyatl�ssal.

A Bloomberg szerint az S&P 500 index, amely a legsz�lesebb mer�t�s� t�zsdemutat� 12 �ves m�lypontj�ra jutott, a p�nteki 2,4 sz�zal�kos es�ssel. Z�r�skor az index 735 ponton �llt, erre legut�bb 1996 december�ben�volt p�lda.

A DJIA indexe a h�ten 4,1 sz�zal�kkal cs�kkent, febru�rban 12 sz�zal�kkal s�llyedt. A MarketWatch szerint ami�ta jegyzik az indexet, m�g soha sem s�llyedt ennyit febru�rban. Az amerikai h�rforr�s azt is megjegyzi, hogy imm�r hatodik egym�s ut�ni h�napban cs�kken a t�zsdeindex. Ebben els�sorban a p�nz�gyi pap�rok es�se j�tszik szerepet.

Rossz hangulat a Citigroup-�llamos�t�s miatt

A banki r�szv�nyek gyeng�l�ssel reag�ltak arra a h�rre, hogy az amerikai korm�ny komoly Citigroup r�sztulajdont szerez.

A befektet�k att�l tartanak, m�s bankokra is sor ker�lhet, mert Washington meglehet�sen elsz�ntnak t�nik a bankszektor stabiliz�l�s�ra, �s aggasztja �ket, vajon nem jelenti-e majd mindez a jelenlegi tulajdonosok r�szv�nyeinek felh�g�t�s�t, el�rt�ktelen�t�s�t.

P�nteken megsz�letett a meg�llapod�s arr�l, hogy mik�nt sz�ll be az amerikai korm�nyzat a Citigroup vezet� amerikai p�nzint�zetbe. A Citigroup 27,5 milli�rd doll�r �rt�kben befektet�inek (k�zt�k a most 8 sz�zal�kot birtokl� korm�nyzatnak) els�bbs�gi r�szv�nyeit t�rzsr�szv�nny� alak�tja �t 32 sz�zal�kos konverzi�s fel�rral, �s a t�rzsr�szv�nyekb�l ad �t az amerikai korm�nynak.

Ha teljesen v�gbemegy a r�szv�ny�tv�lt�s, akkorra az amerikai p�nz�gyminiszt�rium 36 sz�zal�kra n�veli r�sz�t a bankcsoportban.

A piac szerepl�i kifejezetten rossz h�rnek tartj�k a korm�ny-Citigroup �gyletet azzal egy�tt is, hogy ezzel nem ker�l sor �jabb k�szp�nz-adom�nyoz�sra; egyfajta �llamos�t�st emlegetnek.

Zuhan a GDP

Kedvez�tlen h�r volt az is, hogy az Egyes�lt �llamok gazdas�ga �ves szinten 6,2 sz�zal�kkal zsugorodott a tavalyi negyedik negyed�vben. Az amerikai kereskedelmi miniszt�rium ezzel jelent�sen fel�lvizsg�lta kor�bbi, 3,8 sz�zal�kos el�zetes GDP-cs�kken�si becsl�s�t. Az elemz�k kisebb, 5,4 sz�zal�kos GDP-cs�kken�s bejelent�s�t v�rt�k.

A befektet�i hangulatot rontotta a General Electric bejelent�se arr�l, hogy a m�sodik f�l�vt�l v�rhat�an 68 sz�zal�kkal 10 centre cs�kkenti a r�szv�nyenk�nti negyed�ves osztal�kot.

Olcs�bb az olaj

Gyeng�ltek az olajipari pap�rok is a k�olaj �r�nak a cs�kken�s�re.

A nyugati f�ltek�n ir�nyad� WTI olajfajta hord�nk�nti �ra 46 centtel 44,76 doll�rra s�llyedt a New York-i �rupiacon (NYMEX) �prilisra.

T�zsdez�r�skor az eur� 1,2684 doll�rra gyeng�lt a cs�t�rt�k k�s� esti 1,2743 doll�rr�l (-0,46 sz�zal�k). A doll�r 97,75 jenre m�rs�kl�d�tt az el�z� napi 98,41 jenr�l (-0,67 sz�zal�k).

Az eur� 299,10 forintot �rt az egy nappal kor�bbi 301,60 forint ut�n (-0,83 sz�zal�k). A doll�r 235,27 forinton volt a cs�t�rt�ki 236,39 forintot k�vet�en (-0,47 sz�zal�k).