A megk�rdezettek a biztos�t�kat nem kapcsolt�k �ssze a v�ls�ggal, a magyar bankokat pedig �ldozatoknak tartj�k, ez der�lt ki egy ez �v tavasz�n, az ING megb�z�s�b�l v�gzett magyar lakoss�gi felm�r�sb�l - hangzott el az ING Befektet�si Alapkezel� Zrt. sajt�besz�lget�s�n szerd�n Budapesten.

A v�ls�g h�reit itt olvashatja!

A felm�r�s szerint a megtakar�t�saikat likvid �s biztons�gos eszk�z�kben tartj�k a magyar emberek, ilyen a foly�sz�mla �s a r�vid t�v� bet�t, a befektet�si alapokb�l is ide �ramlott a megtakar�t�s, �s a szak�rt�k szerint ez a folyamat m�g nem �ll meg.

K�tin� Somfai �gnes az ING Biztos�t� �gyvezet� igazgat�ja elmondta, hogy a megk�rdezettek t�bbs�ge a v�ls�gra �gy reag�lt, hogy nincs befoly�sa a saj�t p�nz�gyeire, a probl�m�t, mint term�szeti csap�st fogta fel. A megk�rdezettek fele senkit�l sem tudott tan�csot k�rni, negyed�k pedig a bar�tokhoz, rokonokhoz fordult tan�cs�rt. Itt jutnak szerephez a befektet�k tan�csad�i - tette hozz�.

Antal Judit a Magyar Nemzeti Bank vezet� k�zgazdas�gi tan�csad�ja a lakoss�g alkalmazkod� k�pess�g�t vizsg�lta a megtakar�t�sok t�kr�ben. A lakoss�g fogyaszt�sa �s nett� megtakar�t�sa az �vezred elej�t�l ellent�tesen v�ltozik - mondta. A lakoss�g a j�vedelem kies�s�t hitelfelv�tellel kompenz�lta a m�lt �v k�zep�ig. M�ra a foly� hitelt�rleszt�s t�bb, mint a hitelfelv�tel. Arra viszont nem lehet egy�rtelm� v�laszt adni, hogy a bankok nem akarnak hitelezni, vagy pedig az emberek f�lnek elad�sodni - tette hozz� a tan�csad�.

Napjainkban a befektet� �gyf�l els� k�rd�se nem a hozamra, hanem a kock�zatra ir�nyul - mondta Cs�rgits Andrea az ING Befektet�si Alapkezel� Zrt. �zletfejleszt�si igazgat�ja. Kifejtette, hogy az ING �ltal alkalmazott sziszt�m�ban n�gy fokozatban - a kock�zatker�l�t�l a kock�ztat�ig - oszt�lyozz�k a befektetni k�v�n� �gyfeleket. Ezeken bel�l pedig szem�lyre szabott modellportf�li�t aj�nlanak. Havonta tippeket adnak az �gyfeleknek, jelent�s piaci esem�ny eset�n pedig 24 �r�n bel�l komment�lj�k azt.

Bencz�di Bal�zs, az ING Befektet�si Alapkezel� vez�rigazgat�ja arr�l besz�lt, hogy v�rakoz�saik szerint a vil�g p�nz- �s t�kepiacai a j�v� �v elej�n elindulnak felfel�. Erre alapozva az ING Glob�lis N�veked�si R�szv�nyalapj�ba olyan c�gek r�szv�nyeit teszik be, amelyek �rt�ke a k�vetkez� 3 �v alatt - v�rhat�an - megdupl�z�dik.