P�ntek d�lel�tt gyeng�lt a magyar deviza,�az eur� jegyz�se 267 forint f�l� ker�lt. A Magyar Nemzeti Bank h�tf�n esed�kes kamatd�nt�se el�tt�nem v�rhat� nagy mozg�s, az eur� az eml�tett szint k�r�li�1-2 forintos s�vban ingadozhat p�nteken.

Nem sokkal reggel�10 �ra ut�n 267,50-267,70 forint k�r�l mozgott az eur� jegyz�se, szemben a�cs�t�rt�k k�s� esti 266,88 forintos �rfolyamhoz k�pest, vagyis k�zel 1 forinttal er�s�d�tt az eur�.

Ezzel p�rhuzamosan a doll�r jegyz�se 178,45 forintr�l 179,53 forintra v�ltozott, a cs�t�rt�k�n m�g 176 forint alatt ingadoz� sv�jci frank �rfolyama pedig e szint�f�l� ker�lt.�

Devizakeresked�k szerint az eur� a 267 forint k�r�li�"nyugalmi szinten" v�rja meg a jegybank h�tf�i kamatd�nt�s�t is, amely a piaci konszenzus szerint 50 b�zispontos cs�kkent�st eredm�nyez majd.�A�piaci szerepl�k m�r be�razt�k a�jegybanki kamatcs�kkent�st. A keresked�k �gy l�tj�k, hogy a jegybank nem k�v�n meglepet�seket okozni, kisz�m�that� kamatcs�kkent�sek sorozat�val j�rul hozz� a forint �rfolyam�nak stabilit�s�hoz.�

A nemzetk�zi befektet�i hangulat v�ltozatlanul pozit�v, kedvez� makrogazdas�gi mutat�kra, optimista el�rejelz�sekre �s javul� v�llalati eredm�ny besz�mol�kra alapozva a egyre n�vekv� hajland�s�got mutat kock�zatosabb befektet�si eszk�z�k v�s�rl�s�ra. A nyersanyag�rak, valamint a magasabb hozamot �g�r� deviz�k �rfolyamai emelkednek.�A nap folyam�n a forint 267 forintos eur� �rfolyam k�rny�k�n ingadozhat viszonylag sz�k, 1-2 forintos s�vban, a nemzetk�zi piaci hangulat alakul�s�t, az eur�/doll�r �rfolyam v�ltoz�sait k�vetve.