T�bbet �r az OMV a Mol-�gy miatt

2007.09.19. 14:21

Fel�rt�kelte az osztr�k OMV olaj- �s g�zipari v�llalatot az amerikai Morgan Stanley befektet�si bank �s �rt�kforgalmaz�. A d�nt�st egyebek mellett a Mol Nyrt.-vel val� elk�pzelhet� egy�ttm�k�d�ssel indokolt�k.

Az OMV r�szv�ny�t 52-60 eur�s �rc�ls�vval mostant�l t�ls�lyoz�sra aj�nlja a Morgan Stanley. Eddig egyenl� s�lyoz�s volt a besorol�sa. Szerd�n kora d�lut�n az OMV 49,17 eur� volt a b�csi �rt�kt�zsd�n, 2,63 eur�val, azaz 5,65 sz�zal�kkal dr�g�bb a keddi z�r�n�l.

A Morgan Stanley az �j besorol�sba be�razta a Mollal �s a megszerz�s�vel kapcsolatos kock�zatot is az OMV sz�m�ra. "A Mollal val� egy�ttm�k�d�s n�vel�se strat�giailag �rtelmes c�l a szem�nkben", �rt�k a bank elemz�i. "A bizonytalans�g miatt (az OMV r�szv�nye) elmaradt az �rc�lt�l, de a befektet�si bankn�l �gy gondolj�k, hogy az OMV vezet�inek t�relmes strat�gi�ja meg fogja nyugtatni a befektet�ket afel�l, hogy a c�g nem folytat �rt�krombol� hat�s� �gyletet."

Ezen k�v�l azzal is indokolt�k d�nt�s�ket, hogy az OMV j�v�re ism�t er�teljes n�veked�si p�ly�ra �ll.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK