Bírósági döntés szerint jogszerűen zajlott az Emfesz eladása

2009.06.29. 11:15

Az illetékes bíróság első fokon nem talált kivetnivalót az Emfesz tulajdonosváltásávan. 

A Fővárosi Bíróság múlt pénteken hozott ítéletében első fokon elutasította a ciprusi Mabofi Holdings Limited indítványát, amelyben a cég azt kérte, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül az Emfesz Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél lezajlott tulajdonosváltást.

Az Emfesz közleménye szerint: az eljáró bíróság indoklásában megállapította, hogy a cégbírósági eljárásban a tulajdonszerzéssel kapcsolatos változás bejegyzési kérelem, illetve az ahhoz mellékelt iratok megfelelően lettek előterjesztve, így nincs semmilyen jogi indok arra, hogy a cégbíróság döntését felülbírálja.

A bíróság azt is megállapította, hogy alaptalan azon felperesi érvelés, amely szerint a tulajdonosváltozás cégbírósági bejegyzésének körülményei bármilyen jogellenességet vethetnének fel, ellentétben azzal, amit korábban a felperes állított. Arra pedig külön kitért az ítélet indoklásában a bíróság, hogy a cégbírósági eljárás gyorsasága semmilyen aggályt nem vet fel, éppen ezzel ellenkezőleg, egybevág a jogalkotói szándékkal, és az elmúlt időszak jogszabályi változásaival.

KAPCSOLÓDÓ CIKK