Támogatás csak rendezett munkaügyi kapcsolatokkal

2006.05.27. 11:13

Január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter új rendeletét, amely a támogatásokhoz szükséges rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról szóló korábbi rendeletet módosítja.

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály egyebek mellett azt is előírja, hogy mikor elég igazolásként a munkaadó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata. Nem részesülhet állami támogatásban az a munkaadó, amely az államháztartási törvényben leírt - a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló - feltételeknek nem felel meg. Akkor sem jár a támogatás, ha megfelel ugyan a feltételeknek, de erről nem az előírt módon adott be igazolást. A mostani módosítás először is pontosítja, hogy mit kell tartalmaznia az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, továbbá az Egyenlő Bánásmód Hivatal által kiállított igazolásoknak.

Az államháztartási törvény két feltételének való megfelelésről a munkaadó büntetőjogi felelőssége tudatában tehet nyilatkozatot. Az egyik feltétel, hogy a támogatás igénylésétől visszaszámolt két éven belül nem született jogerős munkaügyi hatósági határozat arról, hogy a cég megsértette a  munkaviszony létesítésének szabályait vagy a szakszervezet jogait, illetve - amennyiben ez rá nézve kötelező - nem hozta létre az európai üzemi tanácsot és nem tartotta  tiszteletben annak jogait.

A második feltétel felsorolása ennél  jóval hosszabb. Itt is két évre visszamenőleg szükséges a speciális jogsértésektől való mentesség. Ebbe a körbe tartozik - egyebek mellett - az egyenlő bánásmód, a munka- és pihenőidő betartása, a kollektív szerződés munkabérre vonatkozó részének betartása.

Az említett két hatóság megteheti, hogy több munkaadónak ad egy igazolást, ha abban az áll, hogy náluk rendezettek a munkaügyi kapcsolatok. Az új szabályokat január első napjától visszamenőleg kell alkalmazniuk azoknak a munkaadóknak, amelyek támogatást igényeltek idén, de még nem adtak be igazolást a rendezett munkaügyi kapcsolataikról.

KAPCSOLÓDÓ CIKK