A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma márciusban benyújtotta az Országgyűlésnek a kulturális örökség védelméről szóló törvényjavaslatot. A tervezet szerint a az ingó és ingatlan kulturális örökséget egy egységes örökségvédelmi hivatal védi majd. A tervezet szerint csak a 300 évesnél régebbi tárgyakat tekintik majd régészeti leletnek, míg ma még egy 100 éves is izgalomba hozhatja a régészeket.

A tervezet rögzíti, hogy a kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni. A javaslat kitér a határokon túli magyar vonatkozású kulturális örökség és a más nemzetek hazánkban található kulturális örökségének védelmére is.

A kulturális örökség védelmének összehangolását és irányítását, szakmai felügyeletét a nemzeti kulturális örökség minisztere látja el. Irányítja a kormány által központi hivatalként létrehozott Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt - áll a javaslatban. A hivatal két intézmény - az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatósága és a Kulturális Örökség Igazgatósága - összevonásával jön létre.

Az egységes kulturális örökségvédelmi törvénytervezet részletesen szabályozza az egyes örökségek - a régészeti örökségek, műemlékek, a muzeális intézményekben és a levéltárakban őrzött kulturális javak - feltárásának, megóvásának kérdéseit, az e javakkal kapcsolatos feladatokat.

A jelenleg hatályban lévő 1997-es kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényhez képest a tervezet szűkebbre vonja a régészeti örökség körébe tartozó emlékek időhatárát. A jelenlegi törvény a 100 évesnél régebbi tárgyakat minősíti régészeti leletnek. Az új javaslat szerint viszont legalább 300 évesnek kell lennie egy tárgynak, hogy régészeti leletnek találják.

A lelőhelyek száma az idő előrehaladtával csökken. A tervezet minden lelőhelyet védettnek nyilvánít. A lelőhelyek teljes körű, átfogó védelme mellett a javaslat bevezeti a fokozott és kiemelt védelmi kategóriákat is.

A műemlékvédelem kérdését jelenleg egy szintén 1997-es, műemlékvédelmi törvény szabályozza. Magyarországon körülbelül 10 300 műemlék található. Korábban a műemlékek védelme az építésügy vagy a környezetvédelem felügyeletébe tartozott. A jelenlegi törvényjavaslat azonban a műemlékeket is a kulturális örökség körébe helyezi.

A törvénytervezet meghatározza a műemléki érték fogalmát, ezekből az értékekből kerülnek kiválasztásra a műemlékek. Ehhez szükség van a műemléki értékek számba vételére, melyet a javaslat szerint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak kell elvégeznie.

[origo]

Ajánló: