Több Békés megyei faluban elzárják a vizet a vízdíjat nem fizető házaknál. A Dél-békési Vízművek Kft. azért folyamodik ehhez a drasztikus eszközhöz, mert a békési falvak lakói több mint 5 millió forintos hátralékot halmoztak fel. A víz nélkül maradók nagy része már évek óta nem fizet vízdíjat.

A Dél-békési Vízművek Kft. munkatársa, Vincze Erzsébet elmondta, hogy a vízszolgáltatás megszüntetése már egy hete folyik Békés megyében. A Dél-békési Vízművek Kft. 15 környező településen szolgáltat, és Battonya a hetedik-nyolcadik község, ahol megkezdték a víz kikötését.

Vincze Erzsébet közölte, hogy olyan sokan és nagy összegekkel tartoznak nekik, hogy végső megoldásként folyamodtak ehhez az eszközhöz. Ha valaki levélben vagy személyesen kér tőlük haladékot vagy részletfizetési lehetőséget, akkor hajlandóak ilyen engedményekre. Például előfordult már olyan konstrukció, hogy valaki, akinek nagy összegű tartozása volt, befizette a tartozása felét, majd hat hónapos törlesztésben a fennmaradó összeget.

A törvény előírja a vízszolgáltatóknak, hogy csak akkor szüntethetik meg a vízszolgáltatást, ha ettől nem keletkezik járványveszély - ezt az ÁNTSZ ellenőrzi. Másik előírás pedig az, hogy kikötött háztól 150 méterre legyen közkifolyó, azaz mindenki által igénybe vehető kút. Vincze Erzsébet elmondta, hogy az általuk kikötött házaknál minden esetben előzetesen kikérik az ÁNTSZ beleegyezését, a kutak pedig csak kevés esetben vannak messzebb - 200, 300 méterre - a kikötött házaktól, mint azt a törvény előírja.

Jelenleg 467 személy tartozik a Dél-békési Vízművek Kft.-nek összesen 5 millió 500 ezer forinttal. A 467 személy közül 151-et jelölt ki a vízszolgáltató, hogy hamarosan megvonják tőlük a vizet. Ennek a 151 főnek összesen 4 millió 900 ezer forint tartozása van. Ez azt jelenti, hogy ők évek óta nem fizetnek vízdíjat. módszer hatására - 1 millió 100 ezer forintot már befizettek a régóta tartozó ügyfelek. Ha valaki rendezi a tartozását, akkor a vízművek nem köti ki a vizet, illetve ha ez már megtörtént, akkor visszaköti.

[origo]