Egy hét múlva eldőlhet Csillebérc sorsa

Várhatóan a jövő héten, pénteken hirdet ítéletet a bíróság az ISM és a Magyar Úttörők Szövetsége közötti perben, amelynek lényege a volt Csillebérci Úttörőtábor tulajdonjogáról szóló vita. A minisztérium azután fordult bírósághoz, hogy a MÚSZ bejelentette: eladta a tábort. Az úttörőszövetség viszontkeresetet nyújtott be, mert azt állítja, hogy a tábor bevétele csökkent az ügy kirobbanása óta és ezért szerintük a minisztériumnak fizetnie kell.

Pénteken újabb tárgyalással folytatódott az Ifjúsági és Sportminisztérium és a Magyar Úttörő Szövetség között hónapok óta folyó per a Fővárosi Bíróságon. A per tárgya, hogy kit illet meg a csillebérci úttörőtábor tulajdoni joga: az államot vagy az úttörőszövetséget.

A pénteki tárgyaláson a leglényegesebb tisztázni való az volt, hogy a szövetség miért véli úgy, és miként tudja igazolni, hogy ő a tábor tulajdonosa. A bíróság vélekedése szerint voltak ugyan évek az elmúlt rendszerben, amikor egy ingatlan kezelői joga szinte egyet jelentett annak tulajdonosi jogával, de a szigorúan vett joggyakorlat értelmében ennek nincs jelentősége, a tulajdonosi státuszt pontosan igazolni kell.

Az alperes MÚSZ jogi képviselője azt mondta, hogy az adott időpontban, vagyis 1989-ben érvényben volt az a földtörvényi rendelet, amely szerint társadalmi szervezet (a KISZ) úgy válhat meg kezelői jogától, hogy annak megszerzője (a MÚSZ) ezzel egyben tulajdonjogot is szerez. A törvény azt is megengedte, hogy az ingatlant az új tulaj ezután eladhassa. A felperes jogi képviselője erre a törvénynek azt a részét idézte, miszerint ha építmény is áll a földterületen, abban az esetben nem szabad eladni. Mivel azóta a Földtörvény is változott, a kérdésben nem jutottak közös nevezőre a felek.

A tárgyalás berekesztése előtt a MÚSZ képviselője bejelentette, hogy viszontkeresetet nyújt be az ISM ellen, mert úgy véli, a minisztérium a nagy értékű ingatlan megszerzése érdekében folyamatos nyomásgyakorlással lehetetlenítette el a csillebérci úttörőtábor működését. A MÚSZ szervezeteinek működtetési költségét a táborban tartott rendezvények, ünnepek, üdültetések bevételéből fedezi, s a megrendelések száma a per kezdete óta látványosan csökken. A MÚSZ emögött egyértelműen az ISM aknamunkáját látja, és kártérítési keresetet nyújt be ellene.

Az ügyben ítélet július 20-án, a nyári szünet előtti utolsó tárgyalási napon várható.

[origo]