A magyarok 5 százaléka nem hallott az euróról

A pénzintézetek, a posta közvetlen tájékoztató-kampánya az euró népszerűsítésére kevésbé volt eredményes - derült ki az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület felméréséből. Ennek ellenére a lakosság közel 95 százaléka tudja, hogy mi az euró.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) felmérte, hogy a magyar fogyasztók tájékozottabbak lettek-e az euróval kapcsolatos legfontosabb kérdésekben a korábbaikhoz képest. A vizsgálatot véletlenszerűen megszólított fogyasztók válaszai alapján végezték.

Az eddig beérkezett (204 db) kérdőívek feldolgozása alapján a következő megállapítások tehetők: A fogyasztók döntő többsége (95százaléka) tudja, hogy mi az euró. Mindössze 10-en válaszoltak "nemmel".

Az eurót ismerő 194 válaszadó többsége a tájékoztatások alapján elegendőnek tartja az ismereteit. Mindössze 14-en ítélték ezt kevésnek. A válaszadók mintegy negyede úgy érzi, hogy ismeretei csak részben elégségesek.

Az ismeretek forrásául mindenekelőtt a TV, a rádió műsorait, az újságok tudósításait, a reklámokat jelölték meg. Második helyen a kiadványokat említették. Viszonylag kevesen - mindössze 17-en (9 százalék) - jelölték meg a bankok, a posta és a takarékszövetkezetek tájékoztatóit.

Az elegendőnek, vagy részben elegendőnek minősített tájékozottságnak megfelelően a többség tisztában van azzal, hogy mit kell tennie a birtokában maradt megszűnő valutákkal. 14-en válaszoltak úgy, hogy nem tudják mit tegyenek és végeredményét tekintve ugyanígy értékelhető az a 12 válasz, hogy "semmit sem kell tenni", ami közel 13 százalékot tesz ki.

Ez a korábbi felmérésünkkor tapasztaltaknak már csak negyede, ami a kampány eredményességére utal.