Nem lesznek rendőrök az adónyomozók

Még mindig nincs végleges döntés arról, hol és milyen szervezeti formában működhetnek tovább az adónyomozók. A rendőrségi betagozódás már kikerült a lehetséges tervek közül. A Világgazdaság úgy tudja, a legesélyesebb verzió a VPOP-ba történő integráció.

Kettőre szűkült az APEH Bűnügyi Igazgatóságának (APEH BI) megszüntetésével kapcsolatos elképzelések száma. A Világgazdaság információi szerint kiesett a megvalósításra esélyes tervek közül az a lehetőség, hogy az adónyomozók a rendőrség szervezetén belül folytassák munkájukat. Az APEH BI megszerzéséért folytatott "lobbizásban" a megkérdezettek már csak két javaslatot tartanak esélyesnek: e szerint a nyomozók vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságához (VPOP) kerülnek, vagy - egy önálló szervezeti egység keretén belül - a Pénzügyminisztérium (PM) irányítása alatt folytathatják munkájukat. Az egyeztetéseket összehangoló PM-ben egyelőre nem erősítették meg a rendőrséggel kapcsolatos terv elvetését, és a Világgazdaság értesülésével kapcsolatban csak annyit jegyeztek meg: az adónyomozók sorsáról folytatott konzultációk még nem fejeződtek be. A tájékoztatás szerint a szakértők több javaslatot, többféle változatot tanulmányoznak, ám nincs szó arról, hogy bármelyik zöld jelzést kapott volna. Mindazonáltal úgy tudjuk, néhány nappal ezelőtt mértékadó körök a VPOP-ba történő integrációt jelölték meg a legesélyesebb megoldásként.

Az eredeti elképzelések alapján az adónyomozók a VPOP-hoz vagy a rendőrséghez kerültek volna, de az APEH BI vezetői is benyújtották saját javaslatukat a PM részére, amelyben a minisztérium irányítása alatt működő önálló szervezeti egység fenntartását kezdeményezték. Az adónyomozók vezetői azzal indokolták elképzelésüket, hogy beolvasztásuk valamelyik rendészeti szervbe "gyakorlatilag az adónyomozás megszűnését vonná maga után, mivel kevesebb erőforrás jutna az eddigi feladatok ellátására, s számos szakember inkább a magánszférában helyezkedne el". Másrészt az országos parancsnokság is több javaslatot terjesztett a PM elé, amelyek között az adónyomozók szervezeti egységének megőrzése is szerepel a vám- és pénzügyőrség keretén belül.

Bencze József, a VPOP rendészeti főigazgatója is a legfontosabb feladatok közé sorolta a szakképzett adónyomozói állomány majdani megtartását. Ugyanakkor többször is felmerült - elsősorban a sorsukért aggódó adónyomozók részéről -, hogy a vámhatóságnál nem eléggé képzett a gárda, bár ennek a munkának előfeltétele lenne a magas kvalifikáció. Így egyenlőtlen lenne a színvonal. Mint megtudtuk, a 405 vámnyomozó közül 150-nek van felsőfokú végzettsége, közülük harminckettőnek két vagy több diplomája. Jelenleg többen is tanulnak: 12-en a jogi egyetemen, 16-an a rendőrtiszti, 21-en az államigazgatási főiskolán végzik tanulmányaikat. További 28-an jelentkeztek az idén továbbtanulásra.