Az Országgyűlés 196 igen és 163 nem szavazattal elfogadta a köztisztviselők jogállásáról, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény módosítását kedden. A törvény kimondja: a főtisztviselői karba csak az kerülhet majd, aki közigazgatási szakvizsgával, ötéves közigazgatási gyakorlattal és legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

A jogszabály értelmében ötről két évre csökken a rendelkezési állomány időtartama, és az eddigi gyakorlattal ellentétben a főtisztviselők számára ezalatt is kötelező lesz a munkavégzés. A rendelkezési állományba kerülők olyan területen dolgozhatnak majd, amely megfelel képességeiknek és képzettségüknek.

A rendelkezési állomány időtartama lejártával a főtisztviselő számára végzettségének, képzettségének megfelelő, másik köztisztviselői álláshely ajánlható fel. Ha ezt az érintett elfogadja, át kell helyezni, ellenkező esetben közszolgálati jogviszonyát felmentéssel kell megszüntetni. A törvény nem érinti a korábban kinevezett főtisztviselőket.

A jogszabály által lehetővé válik, hogy a területi szerveknél dolgozók bekerülhessenek a főtisztviselői és központi tisztikarba. A törvény szerint a központi tisztikar létszáma nem haladhatja meg a 150 főt.